ابوذر (علیه الرحمه) که بود؟
نوشته شده توسط احسان کاظمی   
شنبه ، 1 آبان 1389 ، 00:17

در ابتداي سخن و قبل از بيان اهميت موضوع، اشاره به اين نكته ضروريست كه علاوه بر مشخص بودن اصحاب نزديك پيامبر اكرم (ص)، در رواياتي (از منابع سني) صراحتاً از برخي اصحاب، با عنوان دوستان پيامبر (ص) نام برده شده است: «رفقاي رسول خدا(ص) دوازده نفرند؛ .....، ....، علي (ع)، حمزه، جعفر، ابوذر، مقداد، سلمان، خديجه، ابن مسعود، عمار ياسر، بلال بن رياح.» همچنين در تأكيد بر علو شخصيتي برخي از آنان آمده است كه: ترمذي ما را حديث كرد كه رسول خدا فرمود:« پروردگار مرا به دوست داشتن چهار تن امر كرده است، علي(ع) يكي از آنهاست و ابوذر و مقداد و سلمان را هم؛ و خبر داده كه خود نيز آنها را دوست دارد.»

 

جالب توجه است كه ... 

 

پس از رحلت پيامبر اكرم (ص)، از بين اين اصحاب، دو نفر از آنان در پي خلافت راهي را بر مي گزينند كه بقيه مخالف بوده، و از امام علي (ع) حمايت مي نمايند لذا علاوه بر اينكه اينان از اصحاب بزرگ پيامبر (ص) بوده و در كنار حضرتش زيسته اند پس از ايشان نيز در كنار امام علي (ع) ماندند و بر عملي شدن خواستهاي پيامبر(ص) تأكيد داشتند كه به عنوان شيعيان اوليه شناخته شده اند همچنين ثبات شخصيتي و معروفيت ديانت و نقش آنان به حدي بوده كه علي رغم دشمني بني اميه و بني عباس كه سالها حاكميت را در دست داشتند و از هيچ ترفندي براي خدشه دار نمودن چهره آنان كوتاهي نكردند با چنين وضعيتي، ثبات ديني آنان به حدي قوي بود كه ماندگاري و درخشش شخصيتي آنان حفظ شد، خصوصاً ابوذر كه مستقيماً با شخص معاويه و دستگاه تبليغاتي او نيز در مي افتد.

پس شناخت چنين شخصيتهايي براي فرهنگ و رفتار اجتماعي مسلمانان، و چگونگي مسلماني ضروريست مضافاً اينكه شيعه بودن، درشناخت و الگو پذيري عملي از سر چشمه هاي اوليه امكان پذير است. اگر در رابطة با اسلام و اصحاب، استفاده از تمثيل ظرف و مظروف صحيح باشد هر دو مستقيماً با معمار اصلي اسلام مرتبط بوده، همچين مي بايست متوجه اين نكته بسيار حساس بود كه بخشي از تحولات غير قابل تصور صدر اسلام، نشأت گرفته از درستكاري اصحابي بود كه كاركردهاي واقعي و مترقي اسلام را به منصة ظهور رساندند. لذا در اين قسمت با تكيه بر منابع دست اول شيعي و سني به معرفي اجمالي، و بررسي برخي از ويژگيهاي شخصيتي ابوذر پرداخته خواهد شد.

چگونگي گرايش به اسلام

نامش جُندب بن جُناده، و از قبيله بني غفار بود. قبل از رسالت پيامبر اكرم (ص)، در دوره جاهلي، ترك بت پرستي نمود. خدا را پرستش مي كرد و مي گفت خدايي جز خداي يگانه نيست. ابوذر خود گفته است؛ من سه سال پيش از آنكه به حضور رسول خدا(ص) برسم نماز مي خواندم و در علت بي اعتقاديش به «فلس»، بت قبيله، گفته اند كه روزي ديد كه سگ قبيله، خود را به كنار «فلس» رسانده و بت را آلوده نمود در حالي كه بت از خود هيچ واكنشي نشان نداد. به هر صورت وقتي كه به ابوذر خبر رسيد كه مردي در مكه مبعوث شده و مي گويد كه پيامبر خداي يكتاست روح دردمند و جستجوگرش بي صبرانه بدنبال دست يابي به واقعيت اميد مي بندد. برادرش اُنيس كه خبر از دعوت جديد پيامبر (ص) را آورده، مي گويد او مردي است كه راست مي گويد در حالي كه قريش برايش چهره عبوس كرده اند. بدنبال اين خبر ابوذر راهي مكه شده به حضور پيامبر اكرم (ص) مشرف و اسلام را بر مي گزيند. ايشان را از پيشگامان غير قريش، و چهارمين يا پنجمين مسلماني دانسته اند كه به اسلام گرويد.

ابوذر صحابي بزرگ پيامبر (ص)

علاقه به حقيقت، صداقت و روشن ضميري بي نظير ابوذر غفاري، ايشان را به يكي از اصحاب بزرگ پيامبر اكرم (ص) تبديل نموده، عنصر لياقت، روشن ضميري، خوش طينتي، و … هر چه بود از ابوذر مسلماني دگرگونه و متمايز با ديگران مي سازد. پاكي و تشنگي خاصش به حقيقت جويي، باعث مي گردد كه باران رحمت ديانت اسلام را كه توسط پيامبر (ص) بر انسانها عرضه مي شد با صداقت تمام پذيرا شده، در مقاطع مختلف ايفاي نقش كند. ابوذر بعد از اينكه مسلمان شد تا پس از جنگ بدر و احد در ميان قوم خويش مقيم بود سپس به مدينه به حضور پيامبر اكرم (ص) رسيد حضرت رسول (ص) در برخي از غزوات ايشان را در مدينه جانشين خود مي نمود از جمله به هنگام غزوه ذات الرقاع و غزوه بني المصطلق (المريسيع) جانشين حضرتش بود. در فتح مكه پرچم بني غفار را داشت. در جنگ تبوك ابوذر از سپاه اسلام عقب افتاد وقتي كه رسيد پيامبر اكرم (ص) فرمود: «آفرين بر ابوذر كه تنها راه مي رود و تنها مي ميرد و تنها برانگيخته مي شود. مثل اين بود كه يكي از عزيزان خانواده ام از من بازمانده و نرسيده است.» همچنين در فضيلتش مي فرمايد: «آسمان بر سر مردي راستگوتر از ابوذر سايه نيفكنده است و زمين راستگوتر از او را برپشت خود نداشته است.»

«ابوذر مي گفت: روز قيامت مجلس من از همه شما به رسول خدا (ص) نزديكتر است و اين به آن جهت است كه از آن حضرت كه درود و سلام خدا بر او باد شنيدم كه مي فرمود: نزديك ترين شما روز قيامت به من كسي است كه از دنيا همانگونه بيرون رود كه در زمان رحلت من بوده است و بخدا سوگند هيچ كس از شما نيست مگر آنكه به چيزي از دنيا دست يازيده است جزمن.» شخصيت استثنايي ابوذر به حدي مي رسد كه از سوي جبرئيل به پيامبر خدا (ص) ندا مي رسد كه: سوگند به كسي كه ترا به حق به پيامبري برانگيخته است او در ملكوت آسمانها از زمين مشهورتر است به پارسايي و پرهيزكاريش در اين جهان فاني. براستي كه تعمق و تفكر در خصيصه هاي شخصيتي ابوذر، در دنياي خودخواهيها و مكرها، اين كلام الهي را به خاطر مي آورد كه به پيامبر(ص) وحي شده: «وَ ِاذ قال ربك للملئكه اني جاعل‘’ في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسج بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم مالا تعلمون» (سوره بقره آیه 30، چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمين خليفه اي مي آفرينم، گفتند: آيا كسي را مي آ فريني كه در آنجا فساد كند و خونها بريزد، و حال آنكه ما به ستايش تو تسبيح مي گوييم و تو را تقديس مي كنيم؟ گفت: من آن دانم كه شما نمي دانيد.)

از خصوصيات ديگر ابوذر فزوني علم و دانش و ديانت بود كه امام علي(ع) در موردش فرمود:«انباشته از علمي شد كه از كشيدن آن ناتوان ماند بسيار سختگير و آزمند بود، سختگير به از دست دادن دين خود و آزمند نسبت به كسب علم» چنانچه ابوذر، خود نيز مي گفت:«پس از ترك محضر رسول خدا (ص) چنان شد كه اگر پرنده اي در آسمان بال مي زد، از آن حالت دانشي را به خاطر مي آورديم و بهرة علمي مي برديم» بدين ترتيب شخصيتي آگاه باوفا، الگوي دينداري، ثبات و پايداري، و شخصيتي بي نظير براي جهان اسلام شكل مي گيرد چنانچه يكي از شخصيتهاي مهم شيعي چون مالك اشتر با ابوذر مصاحبت داشته و از علم او نيز بهره مند شده است.» مهمتر اينكه منزلت و اعتبار ابوذر نزد پيامبر (ص) بيش از ديگر اصحاب بود چرا كه براساس شناختي كه از ايشان داشتند تنها وي را لايق مي داند كه وظيفه بسيار خطير دفاع از حق را برعهده اش قرار داده، پيمان گرفت كه در راه خدا از سرزنشِ سرزنش كننده ها نهراسد و حق را بگويد هر چند تلخ باشد. ايشان نيز، پس از رحلت نبي اكرم (ص) در عملي كردن اين پيمان به خوبي عمل نمود و در حمايت از امام علي (ع) و اصول اسلامي، با تكيه بر آيات قرآن همه سختي ها را به جان خريد و در برابر خود خواهان قدرت طلب و بي عدالتيها و نابهنجاريهاي اجتماعي ايستاد تا آنجا كه هيچ ترفندي براي همراه نمودنش كارساز نشد و «نه اي» كه در برابر معاويه و دستگاه حاكمة او گفت چنان با اصالت، زيبا، انساني و محكم بود كه او را به ربذه كشاند ابوذر رنج آن را به جان پذيرا شد چرا كه «نه» او، از جنس همان «نه اي» بود كه خداوند متعال به پيامبر اكرم (ص) آموخت «لااله الاالله» لايي كه پرچمدارش پيامبر (ص)، و مظهر عدالتش، روح بزرگ و باشگوه امام علي (ع) بود و منادي اش ابوذر!

ابوذر حامي و صحابي امام علي(ع)

ابوعمرو كندي مي گويد روزي نزد علي (ع) بوديم مردم گفتند براي ما از اصحاب خود چيزي بگو، فرمود: از كدام يك از اصحابم؟ گفتند از اصحاب محمد (ص) گفت: همه اصحاب محمد (ص) اصحاب من هستند، از كدام يك مي پرسيد؟… گفتند: از ابوذر چيزي بگو، گفت: ابوذر فراوان سؤال مي كرد، گاه رسول الله (ص) به او پاسخ مي داد و گاه پاسخ نمي داد. ابوذر در دينش آزمند بود و به فراگرفتن علم حريص، آن قدر علم آموخت كه پيمانة علمش پرشد آن گونه كه از تحمل آن عاجز آمد. پس با توجه به اينكه ابوذر دانشمندترين اصحاب پيامبر(ص) بود به عنوان بزرگترين صحابي و حامي امام علي (ع) نيز ايفاي نقش نموده، بيان مي داشت كه رسول الله (ص) مي فرمود:«هركس از من جدا شود از خدا جدا شده و هركس از علي (ع) جدا شود از من جدا شده!» لذا پس از حادثه سقيفه همراه مقداد، سلمان فارسي، عباده بن صامت، ابوالهثيم بن التيهان و حذيفه و عمار، تلاش مي نمايند كه انحراف حاصل شده در امر خلافت را به صلاح آورند و در اعتراض به واقعه سقيفه مي گويد: اي گروه مهاجر و انصار شما و بستگان شما مي دانيد كه رسول خدا (ص) فرمود: امر خلافت پس از من از آن علي (ع) است ولي شما فرمايش رسول خدا (ص) را دور انداخته، به دست فراموشي سپرديد پيرو دنيا شديد و آخرت را رها كرديد آري به بهره و ميوه آن دست يافتيد و پوسته آن را رها كرديد و حال آنكه اگر اين كار را در خاندان پيامبرتان قرار مي داديد حتي دو تن هم با شما اختلاف نمي كردند.

همچنين با صداي رسا فرياد برمي آورد: من جندب بن جناده يار و صحابي رسول خدا (ص)، هر كس مرا نمي شناسد بشناسد. من از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمود: «مثلُ اهل بيتي كمثل سفينه نوح من ركبها نجي و من تخلف عنها غرق». «مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است هر کس سوار آن شود نجات یابد و هر کس مخالفت کند غرق می گردد». به هر حال ابوذر در شرايط مختلف به عنوان مسلماني ثابت قدم و بي نظير، شيعه بودن را به تصوير مي كشد و مرز ميان ديانت زنده واصيل با كاركردهاي واقعي، و دينداري خود خواهانه، منحط و دروغين را تفكيك مي نمايد و خدمت بزرگي به دنياي اسلام نمود چرا كه دو تيپ و دوگونه مسلمان را در درون اصحاب پيامبر (ص) از هم متمايز و مشخص كرد يك طرف چهره عمليِ ابوذر بودن، و ديگر، فرزند دنيا بودن، طلحه شدن، زبيرشدن و معاويه بودن.

آن هنگامي كه اصحاب ضعيف و دون پايه، به فزوني قدرت و مجلل نمودن هر چه بيشتر زندگي روي آورده و حركت به سوي كاخها، زندگي روزمره شان شد و با سرعتي بدور از انتظار به سمت و سوي شكل دهي جامعه طبقاتي گام بر داشتند ابوذر سيماي پايبندي به پيامبر (ص) و مسلمان واقعي بودن را به نمايش مي گذارد. اين چنين شدن را در مكتب قرآني پيامبر(ص): «و ما الحيوه الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون » (سوره انعام آیه 32، و زندگي دنيا چيزي جز بازيچه و لهو نيست و پرهيزكاران را سراي آخرت بهتر است. آيا به عقل نمي يابيد؟) و در كنار شخصيت بي نظيري چون امام علي (ع) مي آموزد كه مي فرمود: «چهارپايان در بند شكمند، و درندگان در پي تجاوز به هم، مؤمنان فروتنند، مؤمنان مهربانند، مؤمنان ترسان، آنرا كه تقوا فراز برده فرو مياريد، و آن را كه دنيا بالا برده بلند مشماريد». و نهايتاً در طي مسير شرافت و انسانيت به مرتبتي صعود مي نمايد كه امام علي (ع) مي فرمايند: «امروز هيچ كس جز ابوذر و خودم باقي نمانده است كه در راه خدا از سرزنشِ سرزنش كننده نترسد!»

ابوذر و خلفا:

پس از فروكش نمودن اعتراضات، به حادثه سقيفه و بيعت امام علي (ع)، ابوذر نيز بدون اينكه در موضع اعتراض آميز خود باقي بماند به فعاليتهاي اجتماعي همراه ديگر مسلمانان پرداخت ولي بر خلاف ديگر شيعيان كه معمولاً پست هايي را داشتند (از جمله عمار كه يكي از كارگزاران عمر بود) ابوذر پستي را نپذيرفت و وقتي كه به او مي گفتند: اي ابوذر آيا تو هم چون ابوهريره كه حاكم بحرين است پستي را نمي پذيري؟ در پاسخ مي گفت: مگر چه مي خواهم مرا هر روز مقداري آب يا شير و مقداري نان كافي است. اين شيوه رفتاري در حالي است كه ابوذر در زمان پيامبر (ص) بارها جانشين آن حضرت شده بود گويا با چنين رفتاري در نظر داشت كه قدرت طلبي را ناچيز و مطرود جلوه داده، عملاً نشان دهد كه حكومت موضوعيتي ندارد، تنها هدف، ديانتي است كه عنصر نمادينش نيز عدالت مي باشد، لذا علي رغم اينكه حاكمان سقيفه با ترفند خلافت را در دست گرفته بودند چون بطور تقريبي و در حد توان شيخين، عدالت و اصول اسلامي جريان داشت و جامعه در وضعيتي قابل قبول بود ايشان نيز انتقادي نداشت اما چون عثمان به خلافت نشست و ثروت اندوزي و بي عدالتي حاكم شد وضعيت ابوذر نيز دگرگونه گرديده به فردي معترض و ناآرام تغيير موضع داد. اين عكس العمل عمق و اهميت كاركرد عدالت و ارزش واهميت انسان، از نگاه ابوذر را مي رساند.

اعثم كوفي مي نويسد: ابوذر در اعتراض به عثمان مي گفت:«تو بر سيرت و سنت ابوبكر و عمر برو تا فارغ باشي و كسي انكار نكند… عثمان گفت: تو را با اين سخن چه كار؟ ابوذر گفت: من خودم را گناهي نمي دانم مگر امر به معروف و نهي از منكر». همچنين هنگامي كه عثمان در مدينه عمار را كتك كاري مي نمايد ابوذر كه آن هنگام در شام بود زبان به نكوهش عثمان مي گشايد بطوري كه عرصه را بر معاويه چنان تنگ مي كند كه به عثمان مي نويسد: «ابوذر ولايت شام را بر تو تباه كرد و دلهاي مردمان را از دوستي تو بگردانيد» به اين ترتيب ابوذر در دوره خلفا، دو روش متفاوت را در پيش مي گيرد در دوره خليفه اول و دوم كه دين به ابزار دست قدرت و ثروت تبديل نشده، بلكه براين دو برتري دارد همراهي آرام است اما وقتي كه ثروت و قدرت به عنوان نماد خودخواهي انسان مي خواهد دين را نيز به ابزار دست خود تبديل كند و مثلث خطرناك خودخواهي مطلق را تشكيل داده، اسلام پيامبر را تحقير نمايد ابوذر به بزرگترين منتقد عثمان (حاكميت زر و زور) مبدل مي گردد و همين خصيصه است كه شيعه را در طول تاريخ همواره انقلابي نگهداشته است.

نظر ها افزودن جدید
آشنا |2010-10-24 12:46:44
اسلام انقلابي يعني اسلام ابوذر ...
ممنون از مطالب مفيدوآگاه كننده تان .
ياس سفيد |2010-10-24 13:35:36
سلام

ممنون از مطلبتون... نكاتي كه مطرح كرده بوديد مثل سرگذشت هايي كه قبلا قرار داده بوديد يك نكته رو خيلي خوب مطرح مي كرد و اون اينكه اين اصحاب هيچ كدومشون مانند خود ائمه معصوميت نداشتن ولي رفتارشون و طريقي رو كه در زندگي انتخاب كردن راه رو بر همه بهانه ما مي بنده.

ياحق
paradaim |2010-10-24 14:44:22
واقعا منم با خانم یاس سفید موافقم چون درسته امام یا پیامبر نبودند اما منش و رفتار اونا تحت تاثیر بسیار زیادی قرار گرفته بود.مرسی از مطلبتون
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
آدرس سایت:
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
:emoticon01::emoticon04::emoticon08::emoticon09::emoticon11::emoticon13:
:emoticon15::emoticon16::emoticon17::emoticon18::emoticon20::emoticon23:
:emoticon26::emoticon29::emoticon31::emoticon32::emoticon33::emoticon34:
:emoticon36::emoticon37::emoticon38::emoticon39::emoticon40::emoticon41:
:emoticon42::emoticon43::emoticon44::emoticon45::angry::0
:confused::cheer:B):evil::silly::dry:
:lol::kiss::D:pinch::(:shock:
:X:side::):P:unsure::woohoo:
:huh::whistle:;):s:!::?:
:idea::arrow:
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 

حدیث روز و سخنی از بزرگان علم و ادبیات

 

يكي از انواع صدقات اين است كه با صورت گشاده و خندان با مردم سلام كني.

حضرت محمد (ص)

موزيك

 

آخرین پیغام ها: 2 سال, 7 ماه قبل
 • اولدوز : سلام زمستانه جان
 • زمستانه : خانم ها سلام
 • اولدوز : شبتون مهتابی.یا حق...
 • طاير : از تک تکتون ممنونم.خوشحالم کردید اومدید.شب همتون بخیر.یا علی...
 • آشنا : طائر عزيز منم برات بهترين ها رو آرزو مي كنم. اميدوارم در تمام مراحل زندگي موفق باشي و به همه آرزوهات برسي . شب خوبي داشته باشيد ياعلي
 • اولدوز : واست یه دنیا شادی و موفقیت آرزو میکنم طائر گلم
 • آشنا : :)
 • اولدوز : خواهش میکنم عزیزم.اینم مزیت هم زبون بودنه دیگه!!!از این به بعد حرفای خصوصیمونو به این زبون میزنیم;)
 • طاير : شبتون بخیر...دست همتون درد نکنه...
 • زمستانه : خدانگهدار همگی و عذر خواهم.. خانوم سمیرا هم عدرخواهی کردن از همگی..شبتون بخیر
 • زمستانه : خدانگهدارت عزیزم
 • آشنا : خانم الدوز تو مسنجر نيستيد ؟
 • طاير : قربونت برم:_*
 • آشنا : خيلي خوشم امد . كار جالبي بود
 • طاير : :)
 • طاير : هیچ کس نفهمید چی نوشتی
 • اولدوز : بله واقعا خیلی خوبه:-)اونم همشهری گلی مثل طائر
 • طاير : دستت درد نکنه
 • آشنا : :) بله
 • طاير : نصف اعصای سایت همشهری شمان که:)
 • اولدوز : بله دیگه:-)تبریکمونم به زبون خودمون بود
 • طاير : خوبه ما هرکدوم یه همشهری داریما
 • طاير : :)
 • طاير : جای خانم یاس چقدر خالی بود
 • آشنا : همشهري ها خوب گل ميگيد گل ميشنويد:)
 • طاير : ممنون مهربونم
 • اولدوز : بازم تولد قشنگت رو تبریک میگم عزیزم.به دنیا خوش اومدی:-*
 • طاير : منم آرزو می کنم همیشه شمارو کنارم داشته باشم
 • طاير : ممنون برای دعای زیبات
 • طاير : مرسی گلم
 • اولدوز : آره عزیزم هستم.تازه تونستم بیام اینجا
 • زمستانه : امیدوارم همیشه توی تک تک لحظه های زندگیت رنگ خدایی موج بزنه خوب و خوش باشی عزیز دلم..
 • طاير : اولدوز جان هستی؟
 • طاير : شب بخیر.حق نگهدارتون
 • طاير : خیلی ممنون ان شاالله همراه دوستای عزیزی مثل شما
 • پارادايم : مرسی آقای آشنا. ممنون از همه و تبریک مجدد به خانم طائر و امیدوارم سالهای سال زندگی خوشی داشته باشند.یا حق همگی
 • آشنا : خانم زمستانه شما كجا ؟
 • طاير : ممنونم از همتون
 • طاير : دلم برا همتون تنگ شده بود
 • طاير : نه گلم خیلی خوشحال شدم
 • آشنا : آقاي پاردايم اميدوارم موفق باشيد . رفتيد حج نائب الزياره ماهم باشيد واقعا خوشحال شدماين خبر شنيدم
 • طاير : ممنون که اومدید
 • زمستانه : کاری نداری فدات شم؟
 • طاير : لطف کردید
 • زمستانه : طایر عزیزم خیلی خوشحال شدم منم با اجازه ات میرم
 • طاير : ان شاالله بتونم جبران کنم
 • آشنا : دوستان همه هستن ؟
 • طاير : خواهش می کنم پارادایم عزیز
 • پارادايم : خب با اجازتون من هم میرم.امری نیست؟
 • طاير : انرژیم تموم شده بود که شارژ شدم
 • طاير : مخصوصا بعداز امتحانات
 • آشنا : لطف داريد خانم طائر . واقعا خوشحالم كه تونستم شب تولدتون حاضر باشم
 • طاير : واقعا عالی بود دست همتون درد نکنه
 • زمستانه : لطف داری شما!
 • طاير : باید یه پرینت بگیرم از این پست بزنم رو دیوار اتاقم:)
 • آشنا : :)
 • طاير : لذت بردم از تک تک جملات دوستان
 • پارادايم : آهان باز از اون جملات فلسفی:D
 • طاير : شما با متن بسیار زیباتون خیلی جملات رو گفتید
 • آشنا : خواهش مي كنم
 • طاير : ممنون سید
 • آشنا : من با سكوت جملاتم به خانم طائر گفتم
 • طاير : :)
 • پارادايم : بقیه نظاره گر هستند فکر کنم.
 • آشنا : بله
 • طاير : ذوستان؟
 • پارادايم : خواهش میکنم شما لطف دارید.
 • طاير : همیشه استفاده کردم از صحبتاتون
 • طاير : ممنونم بابت همه چیز
 • طاير : بله فکر کنم
 • پارادايم : گفتم : خدا همیشه با توست حتی موقعی که فکرش رو هم نمیکنی
 • طاير : یه بارم میگید؟هی قطع میشدم حواسم پرت میشد
 • زمستانه : آقا من به سمیرا سلام نکردم :(
 • سميرا : خواهش میکنم ممنونم همگی شب خوبی داشته باشید التماس دعا
 • پارادايم : خانم طائر نظرتون در مورد جمله ام چی بود؟یادتون اومد کی گفتم؟
 • زمستانه : نرووووووووو
 • زمستانه : سمیــــــــــــــرا جون
 • پارادايم : به سلامت .خوش آمدید.
 • آشنا : شب خوبي داشته باشيد خانم سميرا
 • طاير : محبت کردی...دستت درد نکنه
 • پارادايم : فقط باید تند تند کلید F5 رو بزنید
 • طاير : ممنون که اومدی سمیرا جونم
 • سميرا : با شرمندگی باید بگم من دیگه باید برم از همگی عذر میخوام طائر عزیزم تولدت مبارک و ایشالا همیشه خوشبخت باشی
 • طاير : بله واقعا
 • پارادايم : بازم سایت خودمون حداقل مشکلی نداره:D
 • زمستانه : منم هستم!
 • طاير : منم هستم:)
 • طاير : ئشدشئ اشسفشئ
 • پارادايم : من هستم
 • آشنا : همه هستيد ؟
 • پارادايم : بازم سایت خودمون:d
 • پارادايم : من اینجام
 • آشنا : بچه ها امديد ؟
 • پارادايم : تولدتون رو تبریک میگم خانم طائر ایشالله همیشه زنده و سلامت باشید.
 • پارادايم : تولدتون رو تبریک میگم خانم طائر ایشالله همیشه زنده و سلامت باشید.
 • پارادايم : سلام
 • طاير : بله عزیزم
 • زمستانه : خانوم طایر شما تو یاهوتون هستین؟
 • آشنا : :) خواهش مي كنم كاري نكرديم
 • زمستانه : چرا کنفرانس کنیم
 • طاير : زحمت:)
 • طاير : زحمن کشیدید
 • آشنا : خواهش مي كنم
 • طاير : ممنونم ازتون
 • طاير : سلام آشنای عزیز
 • طاير : بله
 • طاير : وافعا شرمندم کردین
 • طاير : از همتون ممنونم
 • آشنا : بچه ها كنفرانس كنيم بهتر نيست ؟
 • طاير : ممنون عزیزم شکر
 • طاير : سلام بر دوستای عزیز
 • آشنا : سلام خانم زمستانه
 • آشنا : خانم طائر تولدتون تبريك ميگم
 • زمستانه : سلام آقای آشنا
 • زمستانه : شما خوبی؟ دلم برات یه ذره شده..
 • آشنا : سلام دوستان
 • زمستانه : شکر خدا
 • طاير : ممنون بابت تبریکت عزیز دل
 • طاير : خوبی ؟
 • طاير : سلام گلم
 • زمستانه : سلام عزیز دلم طایر جونم
 • سميرا : دشمنتون شرمنده
 • سميرا : ممنونم یا حق
 • زمستانه : اوا چه زووووود
 • پارادايم : من شرمنده ام .ایشالله سالیان سال خوب و خوش و سلامت باشید.فعلا یا حق
 • اولدوز : سلام آقاي پارادايم.خوش اومديد.
 • سميرا : ایشالا بتونم لطفتون رو جبران کنم
 • سميرا : لطف کردید
 • سميرا : واقعا ممنونم که با وجود مهمون اومدید
 • پارادايم : ببخشید ما مهمون داریم اگه اجازه بدید من برم.
 • زمستانه : خوب بلاخره یکی از اقایون هم به جمغ اضفه شدن
 • زمستانه : شکر خدا
 • سميرا : واقعا ممنونم برای همه چیز
 • سميرا : محبت کردید
 • پارادايم : ممنون خوبم مرسی.شما خوبید؟وظیفم بود سمیرا خانم
 • زمستانه : حالتون خوبه؟
 • سميرا : همین که اومدین کلی برای من ارزش داره
 • پارادايم : سلام خانم زمستانه
 • پارادايم : خواهش میکنم.ببخشید دیر اومدم جایی بودم.و همینطور شام.
 • زمستانه : سلام آقای پارادایم
 • سميرا : ببخشید تو کنفرانس بودم ندیدم
 • سميرا : خواهش میکنم
 • سميرا : خواهش میکنم
 • سميرا : سلام آقای پارادایم
 • پارادايم : ایشالله سالیان سال زنده و خوش باشید.
 • پارادايم : سلام به همگی.شرمنده دیر رسیدم.تولدتون مبارک سمیرا خانم
 • اولدوز : خب خوندم تموم شد.راستي جا داره اينجا از تمام دوستاني كه واسه اين جشن تولد زحمت كشيدن هم تشكر كنم.خيلي ممنون دوستان عزيزم!
 • سميرا : بله گلم هستم
 • اولدوز : با اجازه منم برم بخونم:)
 • زمستانه : سمبرا جون شما تو یاهو انلاینی؟
 • زمستانه : برم بخونم ببینم.. چی نوشته! :)
 • زمستانه : ممنونم
 • زمستانه : اره درست شد الان
 • اولدوز : نه من كه تو سايت هستم الان زمستانه جان!
 • سميرا : من دارم میخونم متن تولدم و زحمت دوستانم رو
 • اولدوز : متن تولدو نخونده زودي اومدم اينجا كه دير نشه!خوبيد همگي؟
 • ترنم : منم خوشحالم که میبینمت سمیرا جان. تولدتم مبارک
 • سميرا : ممنونممممممممممممممممممممم مرسی از زحمتت گل نازم
 • زمستانه : هنوز نتونستم متن تولد رو بخونم
 • سميرا : خدا نکنه الدوز عزیزم
 • زمستانه : آقا من موفق نمیشم برم تو سایت.. شماها همین جوری هستین!؟ البته به جز سمیرا جون که بوده ..
 • اولدوز : تولدتـــــــــ مباركـــــــ عزيز دلم.خوش اومدي به زمين فرشته كوچولو(البته فردا خوش مياي:دي)
 • سميرا : سلام عزیزم ممنونممممم
 • زمستانه : شب شما هم بخیر گلم
 • زمستانه : نه عزیزم خوب اومدی
 • زمستانه : سلام اولدوز جان
 • اولدوز : سلاااااااام به همگي.شبتون بخير.واي داشتم مي مردم كه نكنه به تولد آجي سميرا نرسم!!!
 • زمستانه : خواهش می کنیم قابلی نداره!
 • سميرا : و ممنونم از لطفت عزیزم
 • سميرا : سلام ترنم عزیزم خوشحالم میبینمت
 • سميرا : ممنونم از لطفتون واقعا ممنونم
 • ترنم : سلام
 • سميرا : امیدوارم همه دوستان به ارزوهاشون برسن
 • زمستانه : انشاالله همیشه زندگیت پر از شور و شادی باشه
 • زمستانه : دست همه درد نکنه..
 • سميرا : لطف دارید شما
 • طاير : و ان شااللله اين سال از زندگيت جزو بهترين ها باشه برات
 • زمستانه : مثلا تولده هااا.
 • طاير : دست دوستايي كه زحمت كشيدن درد نكنه
 • زمستانه : گریه نداره که..
 • طاير : ناقابله خانمي
 • زمستانه : من که هنوز موفق نشدم بخونم
 • سميرا : ممنونم واقعا دستتون درد نکنه وقتی میخونم گریه ام میگیره مرسی
 • زمستانه : فعلا جمع خانومانه است مثکه..
 • سميرا : سلام طائر عزیزم
 • زمستانه : همگی
 • زمستانه : sسلام بر هم
 • طاير : سميراجان تولدت مبارك عزيزم
 • طاير : خوبين دوستان؟
 • طاير : سلام
 • سميرا : ممنونم گلم تو خوبی؟
 • سميرا : سلام عزیزم ممنونم
 • زمستانه : تولدت مبارک عزیزم
 • زمستانه : سلام سمیرا جون
 • ياس سفيد : سلام از دوستان عذرخواهي ميكنم كه نتونستم مطالبتون رو اين چند روز بخونم...
 • ياس سفيد : سلام... من هم تشكر ميكنم از شما آقاي پارادايم براي انتقال صفحات اعتكاف و اتاق گفتگو
 • پارادایم : سلام به تمام دوستان از همه ممنونم بابت آهنگ بنر و ... و همچنین از همه عذر میخوام بابت غیبتم.موفق باشید
 • اولدوز : ممنون زمستانه جان.خواهش میکنم.بابت آهنگ زیبای سایت هم ممنونم...
 • آشنا : واقعا آهنگ قشنگيه . حال وهوام وعوض كرد دستتون درد نكنه آقا مجيد
 • ياس سفيد : سلام بله آهنگ صفحه اصلي بسيار زيبا هست دست آقاي بهفر درد نكنه.
 • زمستانه : بله بنرها خیلی قشنگ شدن.. ممنون اولدوز عزیزم
 • طاير : آهنگ صفحه اصلي بسيار دلنشينه...ممنون
 • اولدوز : ممنون از لطف دوستان عزیزم.کمترین کاری بود که تونستم برای شروع کار اعتکاف انجام بدم...
 • طاير : همه چيز زيباست.ممنون از دوستان...
 • آشنا : ممنون از حسن سليقه ي خانم الدوز .واقعا بنر زيبا وهنرمندانه ساخته شده ...
 • ياس سفيد : خانوم الدوز از شما هم براي بنرهاي زيبا تشكر ميكنم... اميدوارم تو برنامه اعتكاف همه دوستان موفق باشند...
 • اولدوز : سلام.خیلی خوبه شده.ممنون از زحماتتون.
 • ياس سفيد : سلام. واقعا خيلي خوب شده دستتون درد نكنه... اين قسمت نظرات هم عالي شده. ممنون از شما اقاي پارادايم.
 • paradaim : سلام خیلی ممنون از همه.لطفا نظرات و انتقادات خودتون رو در مورد قالب در این قسمت بفرمایید.با تشکر
 • مهمان : وای ؛ باران باران شیشه ی پنجره را باران شست از دل من اما ، چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ می پرد مرغ نگاهم تا دور وای باران باران پرمرغان نگاهم را شست. حمید مصدق‎
 • زمستان : منم موافقم که بچه های قبلی رو که کم کار شدن دوباره دعوت کنیم.
 • پارادا : سلام به همه دوستان.آقا مجید شما این قالب رو یه چند وقتی باز تحمل کنید. سمیرا خانم من راستش توی قالب دست نمیزنم کار دوستمه بازم دیدمش بهش پیشنهادتون رو انتقال میدم.بازم ممنون از صبر همه دوستان
 • مجيد ب : آقای پارادایم واقعا خسته نباشی قالب خیلی خوبیه البته من شخصا قالب قبلی رو بیشتر می پسندیدم اما اینم قالب زیباییه . ممنونم از این همه زحمت
 • مجيد ب : خانوم زمستانه ممنونم مشکلم حل شد
 • سميرا : آقای پارادایم دفعه اول که قالب رو عوض کرده بودید اومدم فکر کنم اعضای فعال و پیوندها بالا بودند .اونجوری بهتر نبود تا اینکه پایین باشه؟
 • زمستان : ممنون
 • زمستان : واقعا قالب عالیه..!
 • آشنا : آقاي پارادايم واقعا قالب سايت حرف نداره. ممنون از شما
 • پارادا : سلام به تمامی دوستان.از اینکه قالب سایت هنوز آماده نشده عذرمیخوام اما با دوستم که صحبت کردم مقداری ریزه کاری داره که ایشالله به زودی انجام میشه.از صبرتون ممنونم.
 • زمستان : برای همدیگر دعا کنیم شاید که همه چی بهتر شود..
 • زمستان : دلت همیشه به خدا گرم باشه.. اون هست حتی تو لحظه هایی که فراموشش کردیم.
 • زمستان : وقتی دلت برای خدا تنگ میشه .. دست بنده ی خدا رو بگیر..که خدا نگاهش همیشه به رفتار بنده هاست
 • زمستان : دوستی های بزرگ دل بزرگی می خواهد..
 • زمستان : اگر وارد بشین ورودی جدید رو می بینین
 • زمستان : با چه لینکی وارد شدین؟! با www.flytohim.com
 • مجيد ب : من وارد سایت شدم اما ورودی سایت تغییری نداشت برای من مثل همیشه بود ..
 • زمستان : من که ذوق زده شدم .. دستتون درد نکنه آقای پارادایم
 • زمستان : آزه خیلی خوشگل شده..
 • ياس سف : از همه دوستان عزيزم هم به خاطر لطف بي نهايتشون سپاسگذارم... اميدوارم بتونم به زودي مثل گذشته در خدمتتون باشم
 • ياس سف : سلام من هم از آقاي پارادايم و دوستشون تشكر مي كنم.
 • پارادا : سلام زحمت اینکارو دوست خوبم کشیدن واقعا منم ازشون ممنونم.
 • آشنا : به خاطر همه چيز ممنون آقاي پارادايم ..
 • آشنا : واقعا زحمت كشيدن .خيلي زيباست ...
 • طاير : بله بي نهايت زيباست از پارادايم عزيز ممنونيم...
 • سميرا : ورودی سایت چه خوشگل شده :)) ممنون از کسایی که درستش کردن
 • زمستان : همیشه وقتی دیگر نیستند یادشان می افتیم.. آنهایی که رفتند همان هایی بودند که دیروز دوستمان داشتند.. نگذاریم در حسرت دوستی،دوستان امروزمان فردا بمانیم.
 • زمستان : دوستانت را به خاطر بدی هایشان ترک یا سرزنش نکن.. فقط برای آنها چون آیینه باش!
 • زمستان : همواره به یاد داشته باشیم که بهترین چیزها در زندگی رایگان هستند : لبخند ... دوستی ... خانواده ... استراحت ...محبت ... خنده ... خاطرات شیرین
 • زمستان : خدا را سپاس برای هرآنچه نخواستم ولی صلاحم بود و داد.
 • زمستان : خدارا سپاس برای هرآنجه خواستم ولی صلاحم نبود و نداد.
 • زمستان : دادند بپوشیم و ندادند نپوشیم / ما را هوس پیرهن و شال قبا نیست
 • ياس سف : سلام... خيلي زيبا هستن اين جملات... ممنونم
 • زمستان : دیگران را همانطور که هستند بپذیر.. سعی کن خودت با شرایط کنار بیایی.
 • زمستان : هیچ وقت دلگیر نباش.. شاید دلگیری تو غم چشمان کسی باشد.. مخصوصا مادرت!
 • زمستان : دنیا انقدر کوچیک است که برای دوست نداشتن دیگر جایی ندارد.. پس دوستانت را دوست بدار.
 • زمستان : من که کاری نمی کنم.. زحمات رو بقیه می کشن..
 • ياس سف : دستتون درد نكنه به خاطر زحماتتون... همين اين جملات و هم اوناشعار و احاديث خيلي زيبان
 • زمستان : گفتم حداقل براشون چندتا جمله بذارم.. وقتی میان توی سایت دلگرم بشن
 • زمستان : کار خاصی که از دستمون بر نمیاد واسه مشغله ی دوستان انجام بدهیم.
 • زمستان : چیکار کنم دیگه ..
 • زمستان : سلام! :)
 • زمستان : ممنون عزیزم
 • ياس سف : كه قرار ميديد
 • ياس سف : سلام خانومي... چه جمله هاي زيبايي
 • زمستان : همیشه آدما هایی رو که در شرایط سخت بهمون دست دوستی دادند فراموش نمی کنیم. پس اولین دست دوستی دوستانت باش.
 • زمستان : نقد رابه نسیه نمی فروشند
 • زمستان : دیروزت را به امروزت نفروش..
 • زمستان : سلام. خواهش می کنم!
 • پارادا : سلام.خیلی جمله های قشنگیه.مرسی
 • زمستان : زمان منتظر کسی نمی ماند پس فرصت هایت را غنیمت شمار.
 • زمستان : دوستای خوب همیشه بهترین هدیه رو به انسان میدهن..اونم لبخندشونه که هیچ وقت پنهانش نمی کنن
 • زمستان : دنیا کوچیکه شاید یک روز برسه که واسه ی محبت کردن خیلی دیر باشه! پس دریغش نکن!
 • زمستان : قدر لحظه های با هم بودنمون رو بدونیم!
 • زمستان : روزی پشت در آیی که من نیستم
 • زمستان : چقدر همه سرشون شلوغه.. آه!
 • زمستان : خدانگهدار ... یا علی
 • آشنا : پس تا ديداري ديگر ياعلي ...
 • زمستان : منم خوشحال شدم.
 • زمستان : باشه.. من که حرفی ندارم.. ولی دلم می گیره همه اینقدر زود میرن
 • آشنا : كم كم بايد برم
 • آشنا : خانم زمستانه از ديدنتون خوشحال شدم
 • آشنا : خوب از مهموني واز كيك خبري نيست ؟
 • طاير : يا علي
 • طاير : ممنونم...
 • آشنا : بله از ديدارتون خوشحال شدم
 • طاير : ممنون از دوستان كه اومديد و تجديد ديدار شد
 • زمستان : نه عزیزم به سلامت
 • طاير : امري نداري با من؟
 • زمستان : ببخشید نتم قطع شد
 • زمستان : جانم!؟
 • طاير : زمستانه جان؟
 • آشنا : ياحق
 • سميرا : یا حق
 • طاير : دشمنت شرمنده،ياعلي ...
 • آشنا : من عرضي ندارم
 • سميرا : شب خوبی برای همتون ارزو میکنم
 • سميرا : شرمنده بابت تاخیر در جوابم
 • طاير : دوستان اگر امري نداريد منم مرخص شم از حضورتون؟
 • آشنا : منظورم براتون سخت نباشه
 • سميرا : خوشحال شدم دیدمتون
 • آشنا : خدا پشت وپناه تون ...
 • سميرا : این حرفا چیه؟
 • آشنا : ممنون اشكالي نداره مزاحمتون نميشيم
 • سميرا : من نتم با وی پی ان باز میشه خیلی سرعتم اومده پایین
 • زمستان : همین چند وقت پیش ها خانوم یاس گذاشتن.. باید بریم ببینیم!
 • سميرا : ببخشید اقای اشنا 6 مرداد تولدشونه
 • زمستان : یک پست روی سایت هست که تولد ها رو معلوم کرده..
 • زمستان : خدانگهدار سمیرا جان
 • سميرا : پیاما خیلی دیر میرسه
 • آشنا : راستي خانم سميرا تولد آقاي بهفر كيه ؟
 • سميرا : منم همینطور
 • آشنا : از ديدنتون خوشحال شديم
 • طاير : خواهش مي كنم عزيز راحت باشيد
 • سميرا : ببخشید من باید با اجازتون برم
 • زمستان : شکر خدا!
 • طاير : شماهم كه خوبيد ان شاالله؟
 • طاير : به لطف شما ،ممنونم ...
 • زمستان : خوبی شما!؟
 • طاير : سلام خانمم
 • زمستان : انشاالله
 • آشنا : ان شا ء الله ميان
 • زمستان : سلام طایر عزیزم
 • طاير : البته چند روز قبل
 • طاير : دوستان مي گفتن كامپيوترشون خرابه
 • سميرا : ایشالا خبر دادن بهشون و میان
 • زمستان : اگه کسی بهش خبر نداده باشه آره نمی دونه.. ولی فکر کنم بهش خبر دادن
 • آشنا : پس به كي تبريك بگيم
 • سميرا : فکر نکنم بدونه تولد براش گرفتیم
 • طاير : منم بي خبرم
 • سميرا : سلام عزیزم
 • زمستان : من خبری ندارم! متاسفانه
 • زمستان : منم خوبم شکر خداوند
 • زمستان : سلام سمیرا جونم
 • آشنا : كسي از خانم ترنم خبري نداره ؟
 • طاير : خوبيم ممنون
 • آشنا : باقي رو نمي دونم
 • آشنا : شكر من كه خوبم
 • سميرا : ممنونم شما خوبید؟
 • سميرا : سلام عزیزم
 • آشنا : دوستان حالشون خوبه ؟
 • زمستان : علیک سلام آقای آشنا
 • سميرا : ظاهرا پیامای منم نمیاد تو چت باکس :(
 • آشنا : سلام خانم زمستانه
 • زمستان : سلام!
 • طاير : سلام سميرا جان
 • آشنا : از ميزبانم خبري نيست
 • آشنا : متوجه نشديد
 • آشنا : چندبار صداتون زدم
 • آشنا : سلام
 • سميرا : شرمنده متوجه نشدم
 • سميرا : سلام
 • آشنا : انگار دوستان خيال امدن ندارن
 • آشنا : ممنون شب شما هم بخير باشه
 • طاير : شبتون بخير
 • طاير : سلام
 • آشنا : سلام
 • اولدوز : سلام.من هم این عید بزرگ رو به همه دوستان تبریک میگم.ممنون از یاس عزیزم بابت بنرهای زیبا.خیلی قشنگن...
 • پارادا : سلام من با یه مدت تاخیر خیلی خیلی زیاد اومدم و عید رو تبریک میگم به همه
 • طاير : سلام،عيدتون مبارك...التماس دعا!
 • آشنا : سلام منم اين روز بزرگ وبه دوستان تبريك مي گم ممنون از زحمات دوستان ...
 • ياس سف : سلام. عيد به همه تبريك ميگم. ممنون... البته به پاي كارهاي زيباي خانم الدوز و آقاي پارادايم نمي رسه
 • مجيد ب : تولد حضرت مهدی (عج) مبارک . ممنون بخاطر بنرهای بسیار مناسب و زیبا
 • ياس سف : سلام اگر دوستان اهنگ خوبي دارند براي مناسبت پيشرو ممنون ميشم بهم برسونن.
 • اولدوز : اعیاد شعبانیه رو به دوستان عزیز تبریک میگم و خیلی ممنون از بابت بنرهای قشنگ:)
 • مجيد ب : مبعث پیامبر اکرم (ص) رو به همه دوستان تبریک عرض می کنم
 • ياس سف : و ممنونم بخاطر نظر لطفتون در مورد بنرها.
 • ياس سف : سلام. به خاطر دعاي بسيار زيباي ماه رجب با صداي اصفهاني از خانوم طاير تشكر مي كنم.
 • طاير : سلام.دوستان خسته نباشيد...بنرهاي سايت خيلي زيبان ممنونيم از دوستاني كه زحمت مي كشند
 • ياس سف : اين عيد هم به همه دوستان عزيز تبريك ميگم.
 • ياس سف : سلام. بخاطر اين آهنگ بسيار زيبا از آقاي بهفر تشكر مي كنم
 • زمستان : ممنون
 • زمستان : یا علی
 • زمستان : خدانگهدارتون
 • زمستان : دستتون درد نکنه
 • طاير : يا علي ...
 • زمستان : واقعا خوشحالم کردین..
 • زمستان : دستتو درد نکنه خیلی زحمت کشیدین
 • طاير : منم دوباره بهتون نبريك ميگم و ازتون خداحافظي ميكنم
 • زمستان : ممنون.. منم خیلی خوشحال شدم..شب تولد بهانه ای برای دور هم بودن
 • آشنا : شب خوبي داشته باشيد ياعلي
 • آشنا : ببخشيد بايد كم كم رفع زحمت كنم
 • آشنا : خوشحال شدم كه تنونستم شب تولدتون باشم
 • آشنا : خانم زمستانه ان شاءالله هميشه ايام وشب هايي به اين خوب و خوشي داشته باشيد
 • زمستان : مگه میشه این همه محبت رو دید و خوشحال نشد..
 • طاير : خوشحاليم كه خوشحالت كرديم
 • زمستان : من که هیجان زده شدم حسابی
 • زمستان : این چه حرفیه .. شما کارتون واقعا عالی بود..
 • طاير : و اميدوارم ببخشيد همتون
 • طاير : كم و كاستيش مطمئنا از منه
 • زمستان : بله.. واقعا دستشون درد نکنه
 • طاير : خواهش ميكنم من كه كاري نكردم
 • آشنا : واقعا دستشون درد نكنه
 • آشنا : خانم زمستانه بيشتر كارا و خانم طاير انجام دادن
 • طاير : بله
 • آشنا : خانم طاير هستيد ؟
 • آشنا : شما لطف داريد
 • زمستان : عالی بود.. ادبیات شما که حرف نداره
 • زمستان : بهرحال همه تون لطف را در حق من تموم کردین..
 • آشنا : ببخشيد نتونستم از اين بهتر بنويسم
 • آشنا : خواهش مي كنم
 • زمستان : آره واقعا جای ایشون خیلی خالیه.. دستشون درد نکنه که این همه به یاد من بودن.
 • زمستان : متن شما هم خیلی زیبا آقای آشنا
 • آشنا : جاي خانم ياس واقعا خاليه ...
 • زمستان : آره واقعا.. خیلی زحمت کشیدین همگی.
 • طاير : واقعا دوستان زحمت كشيدند
 • طاير : بله جا داره از همه تشكر كنم همين جا
 • آشنا : واقعا دستشون درد نكنه
 • آشنا : بله داشتم جملات تبريك دوستان و مي خوندم
 • زمستان : الحمدلله
 • طاير : شكر خوبم
 • زمستان : آقای آشنا شما خوب هستین؟
 • زمستان : خوب خانم طایر خوبی؟!
 • زمستان : خدانگهدارتون
 • مجيد ب : بای
 • طاير : ممنون زحمت كشيديد.ياعلي
 • زمستان : بازم خیلی خیلی ممنون.. یا علی
 • مجيد ب : امیدوارم خوب و خوش باشید عهمیشه . خدانگهدار
 • مجيد ب : خیلی مبارکتون باشه . یا حق
 • زمستان : خواهش می کنم این چه حرفیه..
 • زمستان : به سلامت.. انشاالله شما هم موفق باشید
 • مجيد ب : نه ببخشید به خدا خونمون یک وضعیه شرمنده .
 • زمستان : ممنون.. خواهش می کنم.. همین وقتی رو هم که گذاشتین من رو حسابی شرمنده کرد
 • مجيد ب : اگه امری نیست ؟
 • مجيد ب : همگی موفق باشید با اجازه همگی من مرخص می شم
 • مجيد ب : خانم زمستانه و سایر دوستان ببخشید . بازم مبارک باشه خانوم زمستانه
 • مجيد ب : اومدم که حتما عرض تبریک داشته باشم
 • مجيد ب : باید برم با اجازتون
 • مجيد ب : دوستان منو خیلی ببخشید در حال امتحانا هستم اسباب کشی هم داریم
 • زمستان : اونکه بله .. همه تون توی زحمت افتادین
 • طاير : دوستان همه زحمت كشيدند
 • زمستان : ممنون آقای آشنا
 • طاير : خواهش مي كنم من كاري نكردم
 • آشنا : سلام دوستان ، خانم زمستانه تولدتون مبارك
 • زمستان : و همینطور شما خانم طایر .. اینقدر به زحمت افتادین
 • مجيد ب : سلام آقای آشنا
 • زمستان : سلام
 • زمستان : آقای آشنا از شما هم ممنونم
 • آشنا : سلام دوستان
 • زمستان : ممنون.
 • مجيد ب : در هر صورت مبارکتون باشه امیدوارم خیلی سال خوبی در پیش باشه
 • مجيد ب : اتفاقا خوبه این ایامه امتحانا که
 • زمستان : از آقای پاردایم هم ممنونم..
 • زمستان : من همیشه تو امتحانا به دنیا میام..:)
 • طاير : آقاي پارادايم هم عذرخواهي كردند ازتون
 • زمستان : من دیگه عادت دارم آقای بهفر :)
 • زمستان : دستشون درد نکنه بازم.. من که راضی به زحمت هیچ کدومتون نبودم
 • مجيد ب : واسه همین حضور ها کم رنگه
 • مجيد ب : وظیفه همه دوستان بوده و از شانس شما موقع امتحانات هست
 • طاير : خواهش ميكنم كاري نكردم
 • مجيد ب : در ضمن خانم طایر از شما هم ممنون بابت زحمات زیادی که کشیدید
 • طاير : سلام
 • مجيد ب : خواهش می کنم امیدوارم سال خوبی باشه براتون
 • زمستان : ممنون آقای بهفر
 • آشنا : سلام دوستان
 • طاير : رفتن مسافرت
 • طاير : زمستانه عزيز
 • طاير : خانم اولدوز ازتون عذرخواهي كردند
 • مجيد ب : دوستان دیگه نیستن ؟ مثل اینکه همه گرفتار امتحانات هستند
 • مجيد ب : خانوم زمستانه مبارک باشه تولدتون خیلی خوشحالم
 • مجيد ب : حالتون خوبه ؟ سلام به همه
 • طاير : سلام آقاي بهفر
 • مجيد ب : ببخشید من خیلی گرفتارم دیر کردم
 • طاير : كم و كاستيش رو به بزرگي خودت ببخش
 • مجيد ب : سلام دوستان
 • زمستان : ممنون.. همه تون خیلی زحمت کشیدین.. واقعا از تک تک تون سپاسگذارم
 • زمستان : الان داشتم به این فکر می کردم این همه محبت رو چطوری میشه با جملات پاسخ داد
 • طاير : ان شاالله يكي از بهترين سالهي عمرت باشه
 • زمستان : ممنون.. واقعا شرمنده شدم.
 • زمستان : سلام عزیزم
 • طاير : تولدت مبارك
 • طاير : سلام زمستانه عزيز
 • پارادا : سلام به تمام دوستان از جمله خانم زمستانه ببخشید من باید میرفتم فقط اومد تولدتون رو تبریک بگم.موفق باشید
 • اولدوز : التماس دعای فراوان دوست عزیزم.منتظرت میمونیم تا با کوله باری پر از معنویات و برکت باز هم به جمعمون برگردی...
 • طاير : سلام عزيز دل...بي قراري دلهاي بي قرار را ياد كني بهترين سوغاتي را هديه كرده اي...سفرت به سلامت باد
 • ياس سف : انشاالله لطف همه رو با دعاي خير جبران كنم شايد بهترين سوغاتي هست كه بتونم از سفر به همراه بيارم. يا حق
 • ياس سف : سلام ممنونم از دوستاني كه در نبود من قبول زحمت كردن براي انجام كارها... و ممنون از دوستاني كه هميشه همكاري كردن و همراهم بودن.
 • آشنا : درآن لحظات اگر دلتان لرزيد مارا نيز دعا كنيد ...
 • آشنا : قدر لحظه لحظه هاش بدونيد ...
 • آشنا : چه سعادتي ...
 • ياس سف : دوستان عزيز سلام... چند روز ديگه مسافرم... اگر فرصت ديدار ديگري براي حضور در پرواز به سوي او دست نداد... حلالم كنيد.
 • آشنا : سلام ... فكر كنم بخش مديريت براي ارسال مطلب دچار مشكل شده ...من كه نتونستم مطلبي ارسال كنم
 • ياس سف : سلام... دوستان لطف دارن من انجام وظيفه ميكنم.
 • آشنا : واقعا هدايت سايت كار سختيه
 • طاير : بله واقعا
 • طاير : حتما نديدن...
 • آشنا : خلاصه دستشون درد نكنه خيلي زحمت مي كشن
 • آشنا : فكر كنم هنوز كامنت من ونديدند
 • طاير : دوتا از تغييرات كه درج شده تو سايت
 • آشنا : بهشون گفتم ومنتظر جوابشون هستم
 • طاير : مگه شما اعلام نكرديد؟
 • آشنا : راستي 12 گزينه رو به خانم ياس سفيد اعلام كرديد
 • طاير : خواهش ميكنم.اشكالي نداره
 • آشنا : شكر به خاطر ديروز ببخشيد
 • طاير : خوبم شكر.شما حالتون خوبه؟
 • آشنا : خوبيد ؟
 • طاير : سلام
 • آشنا : سلام
 • مجيد ب : التماس دعا
 • طاير : در پناه خدا...ياعلي
 • آشنا : خداحافظ
 • آشنا : خوب بايد من برم
 • طاير : باشه اشكالي نداره
 • آشنا : منم كمكتون مي كنم ...
 • طاير : در توانم باشه كه بتونم خوب كار كنم
 • طاير : هرچه كه بگيد من هستم
 • آشنا : آره
 • طاير : گام ها؟
 • آشنا : به نظرم شما اگه مسئول بحث خودسازي بشيد خيلي خوبه
 • آشنا : شما چه مسئوليتي رو قبول مي كنيد ؟
 • آشنا : تا خرداد بايد همت كنيم تغييرات صورت بگيره
 • طاير : اگر بخوره به امتحانا باز تنبلي حاكم ميشه بر سايت
 • آشنا : اما هرچه زودتر بهتر
 • طاير : عددا يكي ميوفته...
 • آشنا : آره بعد از امتحاناي ترم
 • طاير : 17-17تير
 • طاير : پايان تغييرات يا بايد تا اول خرداد صورت بگيره يا بعداز 16-16تير
 • آشنا : تقسيم وظايف مهمترين گزينه است
 • آشنا : هرچه زودتر تغييرات رو آغاز مي كنيم
 • طاير : نياز
 • آشنا : پس اين دوازده هفته منتفي شد
 • طاير : اين به وقت نيزا داره
 • طاير : مهم تقسيم وظايفه
 • طاير : يا قرار دادن حديث
 • طاير : پرسيدن رشته تحصيلي دوستان آشنا شدن با مشكلاتون 2 هفته طول بكشه خيليه
 • آشنا : ان شاء الله زودتر
 • آشنا : بعضي از موارد به هم بستگي داره
 • آشنا : آره زياده
 • طاير : ولي 12 هفته هم زياده
 • طاير : ان شاالله
 • آشنا : هر هفته يك تغيير
 • آشنا : ما بايد با 12 هفته اين تغييرات و در سايت انجام بديم ؟
 • طاير : خوبه
 • آشنا : ؟
 • آشنا : پس 12-تغيير روزانه احاديث بر طبق گامها
 • طاير : همينطوره
 • آشنا : الان فكر كنم اين حديث صبر ، دوهفته اي كه تغيير نكرده
 • آشنا : تا ما با احاديث كه در مورد گامها گفته شده آشنا باشيم
 • طاير : بله
 • آشنا : بايد كسي كه مسئول حديث روزه ، هر روز يك حديث جديد بذاره
 • طاير : بله اينم هست
 • آشنا : 12- حديث روز
 • طاير : بله
 • آشنا : ؟
 • آشنا : پس 11- تغيير در قوانين بحث هاي تخصصي
 • آشنا : گروه يعني همفكري
 • آشنا : من همون اوايل گفتم همه باهم
 • طاير : شما چي ميگين؟
 • آشنا : بله حق با شماست
 • طاير : قرار بر اين نباشه كه هركس سوال مطرح ميكنه بايد خودش بحث را تحليل و بررسي كنه
 • طاير : اونم اينكه خيلي از دوستان به خاطر جمعبندي و به عهده گرفتن رشته صحبت به دستشون از پرسيدن سوال خودداري ميكنن
 • آشنا : بفرماييد
 • طاير : در مورد اين يه چيزي مي خواستم بگم
 • آشنا : اين و چه كنيم
 • آشنا : 11- بحث تخصصي
 • طاير : چيزي نموند فكر كنم
 • طاير : تموم شد؟
 • آشنا : بفرماييد
 • طاير : كاملا
 • آشنا : درسته ؟
 • طاير : بله ببخشيد
 • آشنا : 10 - توجه به مشكلات دوستان
 • آشنا : 9- پرداختن به بحث خودسازي در محيطي مجزا
 • طاير : 9-آهنگ سايت
 • آشنا : 8- معرفي كتاب
 • آشنا : 7- رنگ قالب
 • آشنا : 6- توجه به روز جمعه ها
 • آشنا : 5- توجه به آهنگ سايت
 • آشنا : 4- تخصصي كردن بحث هاي خودسازي
 • آشنا : 3- تغييرات بنرها
 • آشنا : 2- تقسم كارها
 • آشنا : 1- سئوال از رشته تحصيلي دوستان
 • طاير : بفرماييد
 • آشنا : خوب دوباره يه دسته بندي كنيم :
 • آشنا : بله
 • آشنا : 10- توجه به مشكلات دوستان آره
 • طاير : مشكلات دوستان بود؟
 • آشنا : ؟
 • طاير : مورد 10 رو نوشتين
 • آشنا : كجا بوديم
 • آشنا : الكلام يجرالكلام
 • آشنا : خوب
 • آشنا : بله اين است روزگارما
 • آشنا : خوشحالم
 • طاير : خوب مي فهممتون
 • طاير : حرف دوستان ...
 • آشنا : همانطور كه قبلا براتون نوشتم همين درده
 • طاير : مادرم هميشه ميگه از همون موقعي كه به دنيا اومدي مثل بزرگا بودي
 • طاير : مي فهمم
 • طاير : بي تفاوتي خيلي خوبه
 • آشنا : جواني نكردم شايد خاصيت اين درسا باشه
 • آشنا : به قول قيصر : گاهي بي تفاوتي هم بدنيست
 • طاير : خوبه كه
 • آشنا : چون هركي با من صحبت مي كنه فكر مي كننه سن بابا بزرگارو دارم
 • آشنا : پس اشتباه گرفتم
 • طاير : بهتون نمياد متولد 67 باشين
 • آشنا : مگه منظور شما اين نيست كه بهم مياد
 • طاير : خداروشكر واسه اينكه بهتون نمياد؟
 • طاير : كه قطع شديد
 • آشنا : ؟
 • طاير : متوجه شدم
 • آشنا : خداروشكر
 • آشنا : ببخشيد يك لحظه نت قطع شد
 • طاير : اصلا
 • آشنا : شايد به سنم نخوره
 • طاير : متولد 67 هستين؟
 • طاير : درسته بله
 • آشنا : ولي شماره گوشي خيلي با سال تولد فرق مي كنه
 • طاير : فكر كنم تو اولين روزايي بود كه من اومدم سايت
 • آشنا : چون اگه يكي از دوستان سال تولدش و نمي گفت بقيه هم از او تبعيت مي كردند
 • طاير : يادم نمياد متاسفانه
 • آشنا : براي همين از اولين كسايي سال تولدش و گفت من بودم
 • آشنا : براي بحث سال تولد ولي دوستان كم نگذاشتند
 • طاير : اميدوارم فرصتي پيش بياد براي اين اعتماد
 • آشنا : همين اعتماد سازي كمي سخته
 • آشنا : بله حق با شماست
 • طاير : از اين حرفها نخواهيم داشت
 • طاير : اگر اين شناخت به وجود بياد در بين دوستان
 • آشنا : بله درست مي فرمايد
 • طاير : ولي اين از كمبود اعتماده بين دوستان
 • طاير : نميدونم شايد من توقعم زياد بوده در اين مورد
 • طاير : شمارشونو نميدن
 • طاير : بچه ها ناراحت ميشن
 • طاير : بچه ها گفتن نميشه
 • آشنا : خوب
 • طاير : هركي شماره يك نفر را داشته باشه و يكي يكي دوستان همديگر را از خواب بلند كنند
 • آشنا : خوب
 • طاير : و اولين بيدار باش با من باشه
 • طاير : يادمه چندوقت پيش گفتم همه باهم براي نماز شب بلند بشيم
 • طاير : بله
 • طاير : و خود دوستان
 • آشنا : بله ؟
 • آشنا : 11- آشنا شدن با مشكلات دوستان
 • آشنا : بله
 • طاير : اين مسائل اندك اندك اجرا بشه
 • طاير : خوبه
 • آشنا : 10- تصميم گيري براي محيط خودسازي
 • طاير : بله
 • آشنا : 9- توجه به روزهاي جمعه
 • طاير : 8 بودا
 • آشنا : آخ ببخشيد 8-
 • آشنا : 9- توجه به آهنگ سايت
 • طاير : خواهش ميكنم...
 • آشنا : بعضي حرفها رو نبايد گفت كه گفتم بازم ببخشيد
 • طاير : بله
 • آشنا : حضرت علي (ع) مي فرمايند : كلام ، كلام مياورد ...از بحث اصلي دور شديم
 • آشنا : وباز هم متاسف
 • آشنا : من هم متاسفم
 • آشنا : بله مشكل جامعه شناسي همينه ...ديد بدي داره
 • طاير : به نظرم خوب نيست
 • طاير : و متاسفانه هيچ وقت كششي نبوده
 • طاير : با بچه ها آشنا نيستم
 • طاير : من خودم كسيو تو اين سايت نميشناسم
 • آشنا : مطمئن
 • آشنا : ولي بازم مي گم هنوز مطوئن نيستم
 • آشنا : كلا روحيات ، طرز فكر دوستان ، نگرش اون ها به دين وجامعه وسياست
 • طاير : از اخلاق بچه ها؟
 • آشنا : به نظرم خيلي از دوستان كوتاه ميان
 • طاير : چه خوب...
 • طاير : كه فكر بچه ها تا حدودي باهم هم جهته
 • طاير : مخصوصا اين سايت
 • طاير : كه در دنياي واقعي نميشه
 • آشنا : من يه نگاه جامعه شناسانه به سايتاي دوستان كردم تاحدودي با افكار دوستان آشنايم اما فقط تاحدودي ...
 • طاير : ولي در همين دريچه كوچك خيلي از اخلاق و رفتارهاي افرادو راحتتر ميشه ديد
 • آشنا : دوستان فقط در دريچه نوشته ها هم ومي شناسن
 • آشنا : مشكل نت و اينترنت همينه
 • طاير : همين مسائل باعث شده اين دوستان و سايت فراموش بشه
 • طاير : هيشكي خبر نداره ازش
 • طاير : ميبينين يه ماهيه يكي از دوستان نيستن
 • طاير : واقعا اگر مشكلي براي كسي پيش بياد ميتونه بگه و همه كمك كنن
 • آشنا : بله با شما موافقم
 • طاير : جو دوستانه اي بين بچه هاي سايت برقرار نيست
 • آشنا : ميشه پاكشون كرد
 • طاير : اين نوشته هامون اينجا ذخيره ميشن؟
 • آشنا : از سايت از بحث ها از سنگيني فضا سايت و...
 • آشنا : اصلا فكر كنم دوستان دلسرد شدن
 • طاير : همه مشكل دارن...
 • طاير : بله اگه به مشكلات باشه
 • آشنا : نمي دونم
 • آشنا : منم اگه مشكلاتم براتون بگم بعدش شما از حضور من هم تعجب مي كنيد !
 • طاير : چون خيلي از دوستان كه فعال بودن الان اصلا نيستن
 • آشنا : شايد ...
 • طاير : شايد مشكلي براشون پيش اومده
 • آشنا : با ابن تنبلي وكسلي دوستان فكر كنم امكان پذير نباشه
 • آشنا : نمي دونم بايد بيشتر فكر كنم
 • طاير : بله
 • آشنا : آسيب هاش همين هاست
 • طاير : يا سايت فراموش ميشه
 • طاير : اون موقع كار سختتر ميشه
 • طاير : داشتم فكر مي كردم
 • آشنا : نظرتون چيه ؟
 • آشنا : مثلا ميشه يه وبلاگ گروهي ديگه براي بحث خودسازي ساخت .ولي اين حرف نياز به مشورت دوستان داره
 • طاير : بله همينطوره
 • آشنا : بايد آماده تغيير بود تا تغيير كرد
 • آشنا : بدون آمادگي فكر كنم تاثير نداشته باشه
 • طاير : بله خيلي خوبه
 • آشنا : خودسازي يك نوع اعتكافه
 • آشنا : مثلا هركي كه آماده است بره اعتكاف با دل آماده مي ره
 • طاير : مثلا؟
 • آشنا : من حتي فكر كردم كه بايد فضاي بحثاي خودسازي متفاوت باشه يعني در محيطي جداگانه نظرتون چيه ؟
 • آشنا : بله
 • آشنا : مطالب روز جمعه بايد امام زماني باشه .
 • طاير : روزهاي جمعه حال و هواي سايت متفاوت باشه
 • طاير : فكر خوبيه
 • آشنا : نظرتون چيه ؟
 • آشنا : 9-توجه به روزهاي جمعه
 • آشنا : آره
 • آشنا : فكر كنم 8
 • طاير : 8
 • آشنا : آخ ببخشيد 8يا 9
 • طاير : 8 يا 9؟
 • آشنا : پس 9- توجه به آهنگ سايت
 • آشنا : بله
 • طاير : اگر يه ريتم ملايم همراه دعاي عهد پخش بشه چقدر ميتونه تاثير داشته باشه
 • آشنا : بله
 • طاير : واقعا زيبا بود
 • طاير : قسمت آخرش قسمتي از دعاي عهد بود
 • طاير : چند آهنگ قبلي كه فكر كنم اونم كار شما بود
 • طاير : بله خيلي
 • آشنا : دعاي عهد واقعا زيباست
 • آشنا : بستگي به خوانندش داره
 • آشنا : بله خيلي خوبه
 • طاير : صوت بعضي از دعاها واقعا تاثير گذاره
 • آشنا : اگه فرصت كرديد آهنگي ، كلامي درباره خودسازي بسازيد يا برام بفرستيد
 • طاير : من فكر مي كردم چقدر خوبه كه روزهاي جمعه دعاي عهد يا دعاي فرج پخش بشه
 • طاير : همينطوره
 • آشنا : با موسيقي مي توان روحيه يك جامعه را تغيير داد ( دكتر رفيع پور )
 • آشنا : براي
 • آشنا : مثلا بايد يه موسيقي بايد براي خودسازي بسازيم
 • طاير : هميشه از آهنگ استفاده نكنيم
 • طاير : موافقم
 • طاير : بله تاثيري كه داره همون لحظه اوله
 • آشنا : وتاثير بر روح افراد سايت
 • آشنا : مابايد فضاسايت آماده كنيم براي تغيير
 • آشنا : ولي بايد قدر اين موقتي بودن اونو دونست
 • آشنا : اما بصورت موقت
 • آشنا : همانطور كه در بحث موسيقي گفتيم موسيقي خيلي تاثير داره بر روان آدمي
 • طاير : دقيقا
 • آشنا : فضا و محيط خيلي تاثيرگذاره بر روح آدمي
 • طاير : بله
 • آشنا : فكر كنم تاكنون اعتكاف رفتيد
 • طاير : آهنگ خيلي دير به دير عوض ميشه
 • طاير : بله
 • آشنا : بله ؟ نظرتون چيه ؟
 • آشنا : 8- بحث آهنگ
 • آشنا : ديگه
 • آشنا : 7- قرار دادن بحث تخصصي بطور مجزا در آرشيو مطالب
 • آشنا : 7- 7 ؟
 • آشنا : 6- رنگ قالب بله
 • طاير : رنگ قالب هم مهمه كه شما تو نظرات فرمودين
 • آشنا : 5- معرفي كتاب
 • طاير : همين
 • آشنا : 5- ؟
 • آشنا : 4- تغييرات در بنرها
 • آشنا : 3- تخصصي شدن گامها
 • آشنا : 2- تقسيم كارها
 • آشنا : 1- سئوال از رشته تحصيلي دوستان
 • آشنا : پس نتيجه گيري :
 • آشنا : به اميدخدا
 • طاير : اميدوارم
 • آشنا : طرز فكر خوبيه
 • طاير : منم خوشحالم
 • آشنا : بله
 • آشنا : خيلي خوشحالم كه مي بينم يكي مثل من فكر مي كنه
 • آشنا : بله زديد به هدف
 • طاير : اما چيز مفيد و غير تكراري در اين مورد نتيجه خوبي به همراه خواهد داشت
 • طاير : به خاطر همين همه فكر مي كنيم مي دونيم و اشتياقي براي شنيدن مطالبي در اين مورد نداريم
 • آشنا : همه ي ضربه اي كه به دين وارد شده همين كليشه گويي افراد مسئوله
 • طاير : مثلا خود صبر و بردباري يك چيز تكراريه
 • آشنا : بله ؟
 • آشنا : تكرار خوبه كليشه اي نباشه
 • آشنا : شايد تكراري بودن بهتر باشه
 • طاير : بله اينم هست
 • آشنا : نمي دونم
 • آشنا : يه چيزي ديگم هست نبايد بحث هاي درمورد گامها تكراري باشه طوريكه همه شنيده باشن
 • طاير : بله راه در جهان يكيست...
 • آشنا : گفتار نيك پندار نيك رفتار نيك
 • آشنا : بله
 • طاير : به راحتي مي تونه در گام هاي بعدي موفق باشه
 • آشنا : كوتاهي آرزو
 • طاير : من فكر مي كنم اگر كسي اين را خوب ياد بگيرد
 • آشنا : ولي يه نظرم خوب مطرح نشد
 • طاير : خيلي مهمه
 • آشنا : درستي گفتار بحث مهميه
 • آشنا : بله خوبه
 • طاير : كه در خاطر بمونه
 • طاير : و يك حديث و توصيه اي در مقابل اون گام
 • طاير : و يه نظر ديگه اي كه داشتم اينه كه در اول هر گام جديد گام هاي قبلي را بنويسيم
 • آشنا : ولي الان نه در آخر ولي بحثهاي مهمي بودن
 • طاير : بله تكرار بشن خوبه
 • آشنا : بحث
 • طاير : من هستم
 • آشنا : پس بايد پحثث هاي قبلي رو دوباره تكرار كنيم
 • طاير : سادگيا رو فراموش مي كنيم هميشه
 • طاير : ساده از روشون رد ميشيم
 • آشنا : پس كمك كنيد به سرانجامش برسونيم
 • طاير : اين گام ها مسائل ساده اي هستن
 • طاير : نه
 • آشنا : خوب اين بحث بردباري هنوز جا نيفتاده نه ؟
 • طاير : خواهش ميكنم.نفرماييد
 • آشنا : به اميد خدا
 • طاير : سخته ولي با كمك خدا ان شاالله به سرانجام خوبي مي رسين در اين مورد
 • آشنا : خوب سرتون و خوردم ببخشيد
 • آشنا : براي همين بايد اين سئوال ها رو قبل از امتحان نهايي بايد چند نفر اونا رو ببينند
 • آشنا : بله يكي از مشسكلات سئوالاتي كه درونش ارزش شخصي هست همينه
 • طاير : اگر در سوالات هم تعصب نباشه بايد آماده باشين براي جوابهايي كه حتما اين مشكلات را به همراه خواهند داشت
 • آشنا : كه آقا نميشه فرهنگ وارزشاي شخصي رو دخيل در نظرات شخصي نكرد
 • طاير : خيلي
 • آشنا : ولي اين بحث تعصب جامعه شناسي خيلي توش حرف و نزاعه
 • طاير : بله تعصب كوركورانه بده
 • آشنا : آره سخته
 • آشنا : هميشه تعصب بد نيست
 • طاير : در مورد يك سوالي به اين چنين نميشه فوري جواب داد
 • طاير : شخصيت هر شخص ابعاد مختلفي داره
 • طاير : من اينطور فكر ميكنم
 • طاير : نميشه كه اينطوري جواب داد
 • آشنا : كلا
 • طاير : در مورد اعتقاداتتون؟
 • آشنا : به نظر شما بنده فردي متعصبم
 • آشنا : تا جاييكه مي تونم تعصب و از كارام دور مي كنم
 • آشنا : بري از اين حرفها باشه
 • طاير : بله
 • آشنا : بايد از سئوال ها بري از اين حرفا باشه
 • آشنا : يكي از اصول جامعه شناسي دوري از تعصب كوركورانه است
 • طاير : باشه من منتظرم
 • طاير : حرف خوبيه
 • آشنا : دارم بهش فكرمي كنم شايد شما رو چند روزه ديگه در جريان گذاشتم
 • طاير : و آهسته آهسته بريد جلو ميشه كاري كرد
 • طاير : ولي باز اگه برنامه ريزي بشه
 • آشنا : بايد ذهنم باز باشه
 • طاير : دقيقا
 • آشنا : ولي الان درسا اجازه نمي دن
 • طاير : و خوشحال ميشم واقعا
 • آشنا : بازم ممنون
 • طاير : من در خدمتم
 • طاير : از استاداي باسواد هم ميتونيد كمك بگيريد
 • آشنا : بله
 • آشنا : اگه شد از كمك هاي شما هم استفاده كنم ممنون ميشم
 • طاير : باتوجه به اينكه رشته تحصيليتون مرتبطه با اين موضوع
 • آشنا : بله
 • آشنا : ابتدا نياز به يك پرسشنامه ي جامعي داره ...
 • طاير : بحث سنگينيه
 • آشنا : كل
 • آشنا : كلا وب هاي بلاگفا
 • آشنا : بايد همه ي جوانبش وبسنجم
 • آشنا : اگه بشه مي خوام يه فراخوان بدم
 • آشنا : نياز به فكر داره
 • طاير : چرا ادامه نميديد؟
 • طاير : خيلي عقب افتاد اون بحث
 • آشنا : واقعا ممنونم از شما
 • طاير : خواهش ميكنم.خوشحال ميشم بتونم كمكي باشم
 • آشنا : ونياز كمك دوستان مسئولي چون شما داره
 • آشنا : حالا براي اين بحث ايجاد باورها مي خواه يه كاربزرگي بكنم اگه خدا كمك كنه
 • آشنا : ان شاءالله ...
 • طاير : ان شاالله درست ميشه
 • آشنا : حضور دوستان
 • طاير : حيف از چي؟
 • آشنا : من تا جاييكه تونستم اين كارو كردم ولي حيف ...
 • طاير : جذب مطالب بشن
 • طاير : بلكه همه كسايي كه وارد سايت ميشن
 • آشنا : اين مهمه
 • طاير : نه تنها خودمون و دوستامون
 • طاير : كاري كنيم كه احساس نياز به وجود بياد
 • طاير : بله
 • آشنا : همه چيز به احساس نياز بستگي داره ...
 • طاير : اين سايت هم نباشه خودش فعاليتش را انجام ميده
 • طاير : چون كسي كه فعاله در اين زمينه
 • طاير : ولي هدفمون اين باشه كه دوستان كم فعال رو به صحنه بياريم
 • طاير : همه چي به كمك دوستان بستگي خواهد داشت
 • طاير : و زياد طول نديم
 • آشنا : بله ولي اين به كمك دوستان بستگي داره ...
 • طاير : يكيش با سوال شروع بشه يكي با شعر يكي با داستان...
 • طاير : و اينكه تكراري عمل نشه
 • طاير : در مورد شروعش بايد فكر كرد
 • طاير : سوال...اينم خوبه
 • طاير : بعضي از موارد نياز به بحث بيشتري دارند
 • آشنا : مثلا ميشه بايك سئوال شروع كرد ؟
 • طاير : البته بستگي به گام خواهد داشت
 • طاير : بله
 • آشنا : فكر كنم دوهفته كافي باشه براي هرگام
 • طاير : معرفي كتاب حتما داشته باشيم
 • آشنا : خوبه
 • طاير : هر گام كه به صورت يك بحث مورد تحليل و بررسي قرار بگيره
 • طاير : ببخشيد
 • آشنا : خانم طاير
 • طاير : بقيه موارد زير شاخه ايناست فكر كنم
 • آشنا : خوب ؟
 • بندی خ : بر حاشيه‌ي برگ شقايق بنويسيد گل ، تاب فشار در و ديوار ندارد.شهادت دخت پیامبرو به همه عزیزان تسلیت میگم.
 • آشنا :
 • آشنا : 2- تقسيم كارها
 • آشنا : 1- سئوال از رشته هاي دوستان
 • طاير : باشه اشكالي نداره
 • آشنا : خوب ... نتيجه گيري بعد از اين همه پرحرفي از طرف من
 • آشنا : نمي دونم
 • طاير : چرا؟
 • آشنا : بله
 • آشنا : ولي من فكر مي كردم شما ادبيات مي خونيد
 • طاير : خوبه پس
 • طاير : نمي دونم
 • آشنا : فكر كنم آقاي بهفر هم روان شناسي مي خونند
 • آشنا : خواهش مي كنم
 • طاير : ممنون
 • آشنا : هم جامعه شناسي هم بحثاي ديني
 • طاير : در مورد جامعه شناسي؟
 • آشنا : باشه من بعدا چند كتاب معرفي مي كنم بدردتون مي خوره
 • آشنا : خيلي خوبه
 • طاير : علاقه زيادي به اين مسائل دارم
 • آشنا : ولي كساني كه ذهن استدلالي مثلا شما دارند خيلي بدرد مي خورند براي بحثاي ديني وجامعه شناسي
 • طاير : نميدونم...
 • آشنا : از كجا ؟
 • طاير : موفق باشيد
 • طاير : ميشد حدس زد...
 • آشنا : بله من چند سال درس ديني خوندم والان دارم جامعه شناسي مي خونم
 • طاير : شما چي مي خونيد؟
 • طاير : رشتم بي ربطه كلا
 • طاير : مهندسي شيمي ميخونم
 • آشنا : ببخشيدد اگه ناراحت نمي شيد رشته تحصيلي تون چيه ؟
 • آشنا : بله
 • طاير : بله نظر خوبيه
 • طاير : اينطوري ميشه اشخاص متخصص رو هم پيدا كرد از طريق دوستان
 • آشنا : يا يكي از لحاظ ديني ويكي از لحاظ جامعه شناسي و...
 • آشنا : مثلا اگه يكي از دوستان روان شناسي مي خونه بحث بطور مثال آرزو رو از لحاظ روان شناسي بيان كنه
 • طاير : بله فكر خوبيه
 • آشنا : اونم از دوستان بخوايم رشته هاي تحصيلي شون مطرح كنند
 • آشنا : اما يه كاري ميشه كرد
 • طاير : بله
 • طاير : يكي از مشكلات بزرگ ما تو اين سايت همينه
 • آشنا : اين گامها هم بايد از لحاظ روان شناسي بررسي بشه هم از نظر جامعه شناسي وهم از نظر ديني ...
 • آشنا : تخصص در اين گامها خيلي سخته ...
 • طاير : دقيقا
 • طاير : ولي يك يا دو مطلب در مورد هر گام خيلي كمه
 • آشنا : ولي بايد يه آدم متخصص داشته باشيم
 • طاير : و همه هر سوالي كه دارند و اون گره هاي مغزشون رو باز كنند تا يادمون بمونه همون گام
 • آشنا : نظر خوبيه
 • طاير : من اوايل نظرم اين بود كه هر گامي كه بررسي ميشه به صورت يك بحث تخصصي در بياد
 • آشنا : بله همانطور كه مي فرماييد
 • طاير : ولي اين چهار گامي كه بررسي كرديم راحت گذشتيم ازشون.اينطور نيست؟
 • آشنا : واقعا من يه چيزايي از اينا ياد گرفتم كه خيلي بدردم خورده
 • طاير : بله
 • آشنا : اين گام ها رو نبايد سر سري بگيريم
 • آشنا : خيلي ممنون ميشم ....
 • طاير : در مورد گام ها مي خواستم بگم اگه مايل باشيد ميتونم كمكتون كنم
 • آشنا : بله نظر به جايي ست
 • طاير : مخصوصا اينكه خلاصه اي از كتاب قرار داده بشه
 • طاير : معرفي كتاب خيلي خوبه
 • آشنا : نظرتون راجب با معرفي كتاب چيه ؟
 • آشنا : بله
 • آشنا : بله ... اثر تكرار تاثير گذاره
 • طاير : براي كسي كه اولين بار وارد سايت ميشه شايد نامفهوم باشه اينطوري
 • طاير : كاش جايگزين ميشدن
 • آشنا : خانم ياس سفيد مي گفتند اون دوتا ديگه سايز شون بزرگ بوده مناسب نبودن
 • آشنا : تا جاييكه من مي دونم
 • طاير : چرا فقط دوتا از گام ها نشون داده ميشن؟
 • آشنا : بفرماييد
 • طاير : راستي در مورد بنرهاي سايت
 • آشنا : بله
 • طاير : معلومه كتاب پردرديه
 • آشنا : حتما بخونيدش
 • آشنا : واقعا من با خوندن اين كتاب سوختم
 • طاير : فعلا نتونستم مطالعه كنم يه مروري كردم فقط
 • طاير : ديشب دانلود كردم
 • آشنا : چطوره ؟
 • آشنا : راستي كتاب كشتي پهلو گرفته رو مطالعه كرديد
 • آشنا : بله
 • طاير : و هم همكاري ميكنه
 • طاير : اون كسي كه علاقه به تحقيق نداره به خاطر وظيفش مجبور به تحقيق ميشه و هم به اطلاعات خودش اضافه ميشه
 • آشنا : آره در صورتي كه دوستان قبول كنند
 • طاير : اگر اين تقسيم مسئوليت انجام بشه به نظر من خيلي خوب ميشه
 • آشنا : وباقي تماشاچي
 • آشنا : من از اينكه احساس كنم يك نفر متكلم وحده است خيلي بدم مياد
 • طاير : بله واقعا
 • آشنا : بقيه همه تماشاچي اند
 • آشنا : ولي توسايت دويا سه نفر بيشتر فعاليت نمي كنند
 • آشنا : الان ما حدودا ده نفريم
 • طاير : بفرماييد بله
 • آشنا : داشتم مي گفتم
 • آشنا : ياعلي
 • طاير : خواهش ميكنم.موفق باشيد...ياعلي
 • ياس سف : با اجازه اتون... ياحق
 • ياس سف : ممنون ميشم.
 • آشنا : خواهش مي كنم در پناه حق
 • ياس سف : يكي از شما دوستان نتيجه بحثتون رو به من اطلاع بديد
 • ياس سف : اگه اجازه بديد من برم... فقط
 • ياس سف : خاونم طاير آقيا آشنا من كمي سرم شلوغه
 • آشنا : احتمال داره
 • ياس سف : نه همه
 • ياس سف : احتمال اينكه براي تفنن باشه 40 يا 35 درصد هست
 • ياس سف : مي تونم بگم با شناختي ك دارم از دوستان
 • آشنا : تا براي احساس نياز
 • آشنا : فكر كنم دوستان بيشتر براي سرگرمي وتفنني وارد سايت ميشن
 • ياس سف : سوالات
 • آشنا : پيدا
 • ياس سف : همونطور كه توقع دارم به سالات من جواب داه بشه
 • آشنا : اگه جنبه تفنني ژيدا كنه فايده نداره
 • ياس سف : انقدر بايد همت داشته باشم كه كمك كنم يه دوست ديگه به نتيجه برسه
 • آشنا : نياز آدم و به فعاليت وادار مي كنه ...
 • ياس سف : اگه يه بحث براي من سنگينه
 • ياس سف : نباشه
 • ياس سف : اگه سوالي نباشه بحثي هم نيست
 • ياس سف : ما همه همسنيم... تقريبا... بحث ها هم نيازهاي خودمونه
 • طاير : سنشون
 • طاير : اكثر دوستان سنشاون اجزاه نميده در اين موارد تحقيق كنند
 • آشنا : تا بچه ها احساس نياز نكنند نميشه به نظرم
 • طاير : بحث تخصصي بحث سنگينيه
 • ياس سف : با كم وبيش قبل از شروع كردن بحثهاي اختصاصي هم سعي كرديم اين كار رو بكنيم ولي جز چند مورد جواب نداد
 • آشنا : ولي دوستان كم لطف شدند متاسفانه
 • طاير : كه خستگي و نتيجه نگرفتن مانع از ادامه راه نشه
 • ياس سف : تقسيم كار خوبه اما مسئله اينجاست كه
 • آشنا : بله درست مي فرماييد
 • طاير : البته از مسئوليت هاي كم بايد شروع كرد
 • طاير : اما اگر براي هركسي مسئوليت تعيين بشه اون شخص مجبور به تحقيق ميشه
 • طاير : اينكه چه كسي وارد باشد يا نه براي اون نفر سخت مي شه
 • آشنا : آره نظر خوبيه
 • طاير : در مورد همه فعاليتها من نظرم اينه كه يك نفر مسئوليت را بين بچه ها تقسيم كنه
 • آشنا : شما لطف داريد همه دوستان كه با كتاب سر وكله مي زنند تو اين زمينه هستند
 • ياس سف : اين قسمت... فكر مي كنم شما از همه واردتر باشيد در اين زمينه
 • ياس سف : معرفي كتاب
 • ياس سف : ديگه
 • ياس سف : بسيار خوب دگه؟
 • آشنا : خوب
 • طاير : چشم
 • ياس سف : خواهش
 • ياس سف : تا دوستان ديگه مطلب رو ويرايش و تاييد كنند
 • طاير : بله آشنام با اين محيط ممنون
 • ياس سف : دو تا گزينه بله و خير در قسمت ارسال مطلب هست كه بايد زحمت بكشيد هر دو رو در حالت خير قرار بديد
 • آشنا : بله شايد ...
 • طاير : علت كم لطف شدن بچه ها شايد درگيري با درس و امتحانا باشه
 • ياس سف : مورد
 • ياس سف : قسمت ارسال مطلب متفاوت نيست... فقط بيد دو مرود رو رعايت كنيد
 • طاير : اما در مورد اين بحثا منم موافقم
 • طاير : ممنون ياس عزيز مشكلم حل شد
 • طاير : بله
 • ياس سف : خانوم طاير وارد شديد؟
 • آشنا : خانم طاير نظر شما چيه ؟ هستيد ؟
 • ياس سف : اين سوالات خود بچه هاست
 • ياس سف : يادم مياد سال گذشته هم تو بهار و ابستون شاريط مشابه داشتيم
 • آشنا : شايد به خاطر سنگيني بحث هاي سايته شايد
 • ياس سف : اينطور نيستن... شايد خاصيت بهاره
 • ياس سف : يه مدت دوستان خيلي فعال بودن اما حالا متاسفانه
 • آشنا : به اميد خدا
 • ياس سف : اميدوارم تغيير در راه باشه
 • آشنا : ولي اينجوري كه دوستان فعاليت مي كنند فكر كنم كاري نشدني ست
 • ياس سف : در مورد بحث تخصصي باهاتون صد در صد موافقم
 • آشنا : موافقم
 • ياس سف : بعد عملي كنيم
 • ياس سف : بايد روي ترتيبش فكر كنيم و چگونگيش فكر كنيم
 • آشنا : شرط در هركاريه
 • آشنا : آره نظم وهماهنگي ...
 • ياس سف : بايد ديد چطور ميشه اين هماهنگي رو انجام داد
 • ياس سف : روش خوبيه... اما اگه نه باعث ميشه از كارمون بمونيم
 • ياس سف : نظم رو
 • ياس سف : اگه بشه اين نظو رو ايجاد كرد
 • آشنا : درسته
 • ياس سف : يا نه؟
 • ياس سف : كه بدونن در اون زمان مي تونن
 • ياس سف : و تاريخش هم براشون مشخص باشه
 • آشنا : حق با شماست
 • ياس سف : اينكه همه عنوان ها رو بدونن... و به موقع تصمصيم بگيرن
 • ياس سف : مسئوليت هرگام اگه بخواد به عهده يك نفر باشه از قبل هماهنگي نياز داره
 • آشنا : بله
 • ياس سف : آقاي آشنا مي گفتم خدمتتون
 • ياس سف : داريد... همين الان امتحان كنيد
 • طاير : من دسترسي ندارم به اين قسمت
 • ياس سف : من فقط بگم خانوم طاير شما هم ازقسمت مديريت مي تونيد مطلب ارسال كنيد
 • طاير : خوبم .شكر.شما خوبيد
 • آشنا : صبح شما هم بخير
 • ياس سف : حالتون خوبه؟
 • ياس سف : اينكه مسئوليت هرگام رو يكي از دوستان به عهده بگيرن
 • طاير : سلام.صبحتون بخير
 • آشنا : راستي نظرتون درباره ي حرفهايي كه زده شد درباره تغييرات چيه ؟
 • ياس سف : خانوم طاير سلام
 • آشنا : البته ...
 • ياس سف : دوستان جديدي بيان تو سايت
 • ياس سف : مگر اينكه
 • ياس سف : اينجوري نميشه بله
 • ياس سف : بقيه دوستان هم حتما براي امتحان ها ميان ترم فرص ندارن
 • آشنا : بايد يه كاري كرد ...اين جوري نميشه
 • ياس سف : مي دونم آقاي بهفر كم و بيش در گير اعزاداري ها اينا هستن
 • ياس سف : مشكلاتي
 • ياس سف : خانوم سميرا براي كنكور... خانوم ترنم هم مكلاتي دارن
 • ياس سف : بقيه هم شايد نظري ندارن و با شما موافقن
 • آشنا : چرا ؟
 • ياس سف : من فقط مي دونم دوتا از دوستان اصلا نمي تونن سر بزنن
 • ياس سف : صادقانه بگم نمي دونم
 • آشنا : چيزي نمي گن
 • آشنا : نمي دونم چرا دوستان سكوت مي كنند
 • ياس سف : خواهش مي كنم
 • آشنا : ممنون از شما
 • ياس سف : و كلا آهنگ رو روي سايت بذارم
 • ياس سف : از همون دوتايي كه شما فرستاديد تشويق شدم برم دنبالش
 • آشنا : خواهش مي كنم
 • آشنا : آهنگي كه قرار داديد قشنگه با حال وهواي اين روزها مي خوره
 • ياس سف : مرسي... ممنون از نظرات واضح و روشنتون
 • آشنا : شكر شما چطور ؟
 • ياس سف : سلام... خوبيد؟
 • آشنا : سلام
 • ياس سف : سلام... خانم طاير عزيزم... شما هم مثل ساير دوستان مي تونيد از قسمت مديريت ارسال مطلب رو انجام بديد
 • طاير : سلام.به دوستان خسته نباشيد ميگم و تو اين روزهاي غريب التماس دعا دارم...ميخواستم مطلبي در سايت قرار بدم كه نشد.قرار دادن مطلب در سايت فقط از طريق مديريت امكان پذير هست...
 • اولدوز : سلام.ممنون از لطف دوستان برای بنر.سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) رو به همتون تسلیت میگم.
 • ياس سف : سلام دوست عزيز... حضورتون رو در سايت پرواز به سوي او تبريك مي گم. فقط ايميلي كه با اون عضو سايت شديد فعال هست؟
 • پارادا : سلام.خیلی خیلی خوش آمدید به سایت خودتون.امیدوارم به دلتنگیهاتون در این سایت با آشنایی با خدای خودتون پایان داده بشه.موفق و شاد باشید.
 • آلما : دلتنگي من باعث آشناييم با شما شد....
 • پارادا : ممنون از شما.خیلی زیباست بنر
 • آشنا : ممنون از دوستانی که زحمت می کشند ...
 • آشنا : بنر واقعا زیباست ...
 • پارادا : سلام به تمام دوستان بخشی در فهرست کاربری قرار گرفت به نام بخش مدیریت و ارسال مطلب جدید لطفا برای ارسال مطلب از این گزینه استفاده نمایید.با تشکر
 • پارادا : اشکال رو متوجه شدم.دوستان لطفا به ایمیل من مشکلات سایت رو گزارش بدهند.ممنون میشم.«email»
 • پارادا : دوستان اشکالی هست در فهرست کاربری که نمیتونند مطلب ارسال کنند؟
 • ياس سف : سلام... همه دوستان براي ارسال مطلب از قسمت مديريت سايت استفاده كنند. مرسي
 • ياس سف : البته از همين صفحه هم اگر از كليد tab استفاده كنيد مي تونيد مطلب رو ذخيره كنيد. ممنون
 • ياس سف : سلام... دوستاني كه براي قرار دادن مطلب از صفحه اصلي سايت يعني همين صفحه مشكل دارند به من اطلاع بدهند...دوستان ديگه مي تونن براي ارسال مطلب از قسمت مديريت سايت اسفاده كنند.
 • ياس سف : در مورد پخش مستقيم هم مهم سرعت اينترنت شما هست كه امكان نمايش رو ميده. اميدوارم موفق بشيد.
 • ياس سف : سلام دوست عزيز، من هم حضورتون رو در اين سايت بهتون تبريك مي گم... اميدوارم ايميلي كه با اون در سايت عضو شديد فعال باشه و فرصتي براي آشنايي بيشتر به ما بديد.
 • پارادا : دوستان عزیز چشم سعی میکنم که در اولین فرصت زمینه هم روشن کنم.
 • پارادا : سلام.دوست عزیز خوشحالم که ثبت نام کردید.شما با ارسال پست میتوانید خودتون هم توی این کار خیر خواهانه سهیم باشید.لطفا راهی برای تماس بفرمایید
 • بندی خ : سلام.کسی موفق شد پخش زنده ببینه؟ چقد باید منتظر بمونم؟ واقعا میاد؟ میبینم؟
 • بندی خ : دلم به حدی خسته بود که تو سایت دنبال یه دعای یه کمکی یه سایتی مگشتم که بنده خداش منو ببخشه با این سایت برخورد کردم تنها کاری که تونستم بکنم ثبت نام بود که شاید فرجی بشه تو کارم کسی باشه کمکم کنه نمی دونم صاحب اصلی این سایت کی هستن دکترن روانشناسن از علمان هیچی نمی دونم ولی هرچی ه
 • طاير : سلام از دوستاني كه زحمت كشيدند بي نهايت تشكر مي كنم.قالب زيبايي كار كرديد.به نظر منم رنگش اگر روشن تر باشه صفحه منظم تري خواهيم داشت.ممنون
 • زمستان : خسته نباشید
 • زمستان : دستتون درد نکنه..خیلی زحمت کشیدین!
 • زمستان : سلام .. خیلی قالب قشنگه!! .. من خیلی از اون تصاویر طبیعت کنار عنوان سایت خوشم اومده
 • احسان : موفق باشین
 • احسان : از همه دوستان ممنون
 • احسان : قالب بسیار زیبا و جالبی هستش
 • احسان : سلام
 • ياس سف : بازهم ممنون
 • ياس سف : خيلي زيبا شده... فكر مي كنم منظور آقاي آشنا رنگ زمينه قالب هست. كه مي خواهند روشن تر باشه
 • ياس سف : سلام ممنون به خاطر زحماتتون آقاي پارادايم... معلوم شد اين مدت كه كمتر فرصت حضور در سايت داشتيد... حسابي مشغول اماده كردن قالب بوديد
 • پارادا : سلام.ممنون.منظورتون کجای سایت روشن تر باشه؟
 • آشنا : راستي اگر رنگش روشنتر باشه بهتره ...
 • آشنا : سلام عاليه دستتون درد نكنه ...
 • پارادا : با سلام.دوستان همه نظرات خود را در جهت بهتر شدن قالب بگن تا در اسرع وقت درست بشه من سعی میکنم فعلا روی عکس های بالای سایت کار کنم تا سریعتر درست کنم تا از گام ها عقب نمونیم.
 • ياس سف : و به همين دليل از آقاي آشنا هم عذرخواهي مي كنم... اميدوارم بتونم يه فكري براي موارد مشابه كنم.
 • ياس سف : سلام دوستان...يك مسافرت كاري بودم... امروز برگشتم ... براي اطلاعتون گام چهارم سايت رو هم استثنا اين هفته از روز 1شنبه شروع مي كنيم
 • اولدوز : ممنونم آقای بهفر
 • مجيد ب : ممنونم بنر بسیار زیباییست
 • اولدوز : سلام.ممنون از ذوستان عزیز
 • پارادا : منم ممنونم از بنر زیبای خانم اولدوز.موفق باشید
 • آشنا : از حسن سليقه خانم الدوز تشكرمي كنم
 • آشنا : سلام بنر خيلي عالي وزيباست...
 • ياس سف : سلام از خانوم الدوز به خاطر بنر زيباي سايت تشكر مي كنم. و عذر خواهي مي كنم كه گام سوم با يك روز تاخير شروع شد
 • پارادا : سلام . ممنونم از دوستان توقعی هم نبود و من هم تولد شما دو دوست رو تبریک میگم
 • آشنا : اگر عمری باشه از امروز هستم ...
 • آشنا : مجددا تولد یاس سفید و آقای پارادایم رو تبریک می گم
 • آشنا : از همه دوستان به خاطر تاخیرم عذر می خوام ، سفر بودم ...
 • ياس سف : ولي باور كنيد توي سفر هماهنگ كردن بعضي از مسائل واقعا برام سخت بود و بي نهايت ممنونم از دوستاني كه كمكم كردن تا كارها پيش بره
 • ياس سف : به خاطر مشكلاتي هم كه براي بعضي از دوستان در مورد متن هاشون و همينطور ساعت حضور دوستان در سايت پيش اومد ازتون عذرخواهي ميكنم...
 • ياس سف : تولد آقاي آشنا و آقاي پارادايم هم تبريك ميگم براشون آرزوي موفقيت ميكنم.
 • ياس سف : دوستان سلام... بعد از دو هفته مسافرت برگشتم... سال نو با بهترين آرزوها تبريك ميگم.
 • مجيد ب : هم سایر دوستان عزیز
 • مجيد ب : دوستان منو بخاطر غیبتم ببخشید . هم آقای پارادایم هم خانم یاس
 • اولدوز : بله 10 بود دیشب درج کرده بودم.شب خوش...
 • زمستان : یا علی..
 • زمستان : شب همگی خوش..
 • زمستان : ببخشید من دیگه باید برم..
 • زمستان : قرار چه ساعتی بوده؟! 10؟‍
 • زمستان : انگار که اومده بودند اما مثل اینکه الان نیستند
 • اولدوز : آقای پارادیم اومدن؟هستید؟
 • زمستان : :)
 • اولدوز : لطف داری شما گلم.مرسی.
 • زمستان : شکسته نفسی می کنین.. انشااالله پاداشش رو از پروردگار میگیرین..
 • اولدوز : بله منم خیلی ممنونم از زحماتشون:)
 • اولدوز : خواهش میکنم عزیزم من کاری نکردم همه کمک کردن.از همه ممنونم
 • زمستان : همینطور آ«قای بهفر و خانوم یاس که نیستند الان..دستشون درد نکنه
 • زمستان : دستتون درد نکنه خانوم اولدوز خیلی زحمت کشیدین..
 • زمستان : سلام منم تبریک میگم آقای پارادیم انشاالله عمری طولانی و مفید داشته باشین..
 • اولدوز : سلام به همگی.تولد دوست خوبمون آقای پارادایم رو تبریک میگم
 • زمستان : سلام دوستان.
 • زمستان : شما اینقدر برای این سایت زحمت می کشید که دیگه از قدردانی حرف بزنین خجالتمون می دین.
 • زمستان : سلام یاس عزیز..
 • ياس سف : اميدوارم واقعا از عهده قدر داني بر بيام
 • ياس سف : سلام ممنونم از لطف همه دوستان
 • اولدوز : ممنون عزیزم عید شما هم مبارک و همچنین همه دوستان..خب شحال شدم دوستان.دیگه یواش یواش میرم.شاد باشید.یاحق.
 • زمستان : ممنون که خبر دادین.. ضمنا عیدتون هم مبارک
 • اولدوز : سمیراجان مسافرت هستن دوستان.ممنون از لطف همگی که قدم رنجه کردید.گفتم که اگه نیومدن یه وقت دلیلشو بدونید.
 • زمستان : دستتون درد نکنه دوستان واقعا زحمت کشیدین..
 • زمستان : تولدت مبارک سمیرا جونم
 • زمستان : سلام .. ما هم مهمون داشتیم..عذر خواهم..
 • آشنا : Sal/k hobi/das the/bas hid
 • آشنا : Yasaziz/Tavalodeton/mobarak
 • پارادا : سمیرا خانم تولدتون مبارک
 • پارادا : سلام.ببخشید دیر رسیدم
 • اولدوز : سلام.تولد بهترین و مهربونترین دوستمون رو تبریک میگم
 • آشنا : bebak hs hid/dostan/keybordemon/k arabe h/nemytonam/farsi/benevisam
 • آشنا : Dostan/salam
 • سميرا : زمستانه عزيز خودمم نميتونم بيام . دشمنت شرمنده عزيزم
 • سميرا : سلام دوستاي عزيزم.شرمنده من مهمون برامون اومده نميتونم بيام ببخشيد
 • زمستان : امیدوارم خوش گذرد.
 • زمستان : من شزمنده ام احتمالا اون ساعت نمی تونم بیام..
 • زمستان : سلام سمیرا خانوم
 • سميرا : خوشحالم خوشتون اومده
 • سميرا : ممنونم دوست عزيز شما لطف داريد
 • امیر ب : SALAM SAMIRA KHANOM AZ WEBETON DIDAN KARAM MATALEB ARZANDEY DARED MERSI
 • امیر ب : SALAM
 • marzieh : salam
 • marzieh : salam
 • marzieh : salam
 • پارادا : بابت تمام زحمت های شما چیز ناچیزی بود باید ببخشید.
 • آشنا : سال خوبی داشته باشید ان شاءالله جبران کنم
 • آشنا : سلام یک دنیا ممنونم از دوستان
 • امیر ب : امروز دلم از همه گرفته
 • امیر ب : سلام
 • مجيد ب : بازم تولد زیباتون مبارک و منو ببخشید
 • مجيد ب : ولی سال تحویل در جوار حرم آقا امام رضا (ع) دعاگوی شما و دوستان بودم
 • مجيد ب : بابت دییشب منو ببخشید آخه نتونستم بیام
 • مجيد ب : سال نوتون مبارک آقای آشنا
 • مجيد ب : آقای آشنا تولدتون مبارک
 • اولدوز : شرمنده اقا سید شدیم.ساعت یازده اومدم اینجا رو دیدم ناراحت شدم!کاش صبر میکردن یکم
 • پارادا : پس من از طرف همه عذر میخوام بازم و امیدوارم همیشه شاد و زنده باشید آقا سید .یا حق
 • پارادا : من هم عید رو به شما تبریک میگم و فاتحه ای در خصوص غایبین حتما میخونم.موفق باشید
 • پارادا : ممنون امیرآقا . افتخار آشنایی نداشتم اما خوشحالم که تو جمع ما هستید
 • امیر ب : سال نو رو به همه تبریک می گم از شما خواهش می کنم برای از غایبین این سال فاتحه بخونید
 • پارادا : آقای آشنا؟
 • پارادا : سلام آقای آشنا.کجا؟تو رو خدا اذیت نکنید؟تشریف بیارید دیگه
 • آشنا : سال خوبي درپيش رو داشته باشيد بازهم از دوستان معذرت مي خوام ياعلي
 • آشنا : واقعا خوشحالم كه دوستان صميمي مثل شما پيدا كردم
 • آشنا : اينجا لازم مي دونم از دوستان به خاطر همه زحمتها تشكر كنم
 • آشنا : ببخشيد كه نمي تونم تو ساعت مقرر حضور داشته باشم واقعا شرمندم
 • آشنا : چون قرار ساعت 10 بود من امدم اما فكر كنم برنامه تغيير كرده
 • آشنا : سلام دوستان پيشاپيش سال نو رو به شما تبريك مي گم
 • اولدوز : ممنون سمیرای عزیزم.لطف داری.
 • سميرا : براي بنر قشنگ هم ممنون
 • سميرا : اهنگ سايت رو خيلي دوست دارم مرسي
 • اولدوز : ممنونم از لطف دوستان
 • مجيد ب : ممنون از بنر زیبااااااااا
 • ياس سف : از حضور آقاي كاظمي هم خوشحالم و براشون آرزوي موفقيت مي كنم.
 • ياس سف : سلام. من هم براي بنر و اهنگ بسيار زيباي سايت تشكر مي كنم.
 • پارادا : بنر بسیار زیبایی بود.ممنونم
 • احسان : از همه دوستان به خاطر این غیبت نسبتا طولانی عذر خواهی میکنم امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید.
 • احسان : سلام
 • اولدوز : ممنون
 • اولدوز : سلام.
 • آشنا : هم بنر زيباست و هم آهنگ سايت ، ممنونم از دوستان
 • پارادا : ممنونم خانم یاس لطف کردید و منو شرمنده خودتون.موفق باشید
 • ياس سف : سلام، آقاي پارادايم بهتون تسليت ميگم.
 • ياس سف : سلام،يه سر به وبلاگتون بزنيد خانوم زمستانه.
 • زمستان : ممنون بابت خلاصه ..خانوم یاس سفید.
 • مجيد ب : آقا مشعود هر وقت وقت داری یک پیامی چیزی بده منم بیام درباره موضوع صحبت کنیم
 • مجيد ب : بسیار عالی ممنون
 • پارادا : وظیفم بود.ببخشید اگه دیر شد
 • مجيد ب : بنر بسیار زیبایی ساختید
 • اولدوز : ممنون بابت بنر گام های خودسازی.خیلی خوب شده و مفید...
 • ياس سف : سلام. خانوم زمستانه اگه خدا بخواد يه توضيح روي سايت مي ذاريم
 • زمستان : بازم متاسفم به خاطر این بی دقتی!! و بیشتر واسه خودم ناراحتم که نتونستم تو بحث باشم! :(
 • زمستان : حالا نمیشه فهمید شما چی گفتید؟!ك بقیه حرفها رو نمیشه ببینم؟!
 • زمستان : سلام ببخشید من ساعت رو اشتباه کردم..فکر می کردم ساعتش شبه با اینکه چندبار اومدم اما ساعتش رو... ببخشید شرمنده ام حیف شد .. خیلی دلم می خواست باشم..
 • آشنا : سلام ببخشید متوجه حضورتون نشدم
 • آشنا : یا حق
 • ياس سف : ياحق
 • آشنا : خواهش می کنم
 • ياس سف : خداحافظ
 • پارادا : خانم یاس خدا نگهدارتون
 • ياس سف : كه دير شد و خارج شدم
 • ياس سف : آقاي آشنا بازم ببخشيد
 • پارادا : خوشحال شدم آقای آشنا.موفق و شاد باشید.
 • آشنا : یا علی
 • آشنا : من که هستم
 • ياس سف : بريم
 • ياس سف : انشاالله
 • پارادا : پس اگر امری نیست فعلا بریم
 • آشنا : باشه از بحث های دوستان دیگم استفاده کنیم
 • پارادا : هرجور صلاحه
 • پارادا : ok
 • ياس سف : +
 • آشنا : مثلا هر شش ماه یکبار
 • آشنا : اما باشه برای بعدترها
 • آشنا : +
 • ياس سف : درسته
 • پارادا : تا تکراری نباشه
 • پارادا : بعد این بحث رو دوباره بعد بحث موزیک دنبال کنیم
 • پارادا : پس اگر موافق باشید.همه یک سری مطالعه بکنند تو یک ماه
 • پارادا : اره
 • آشنا : اشکال نداره
 • آشنا : هنوز تجربه های اوله
 • آشنا : آره
 • پارادا : :D
 • پارادا : من اینقدر چند نقطه گذاشتم اما انگار نه انگار
 • پارادا : خب شما ها به قوانین گذاشته شده اصلا توجه نکردید
 • ياس سف : اين بحثها همه حاشيه هست
 • پارادا : oK
 • آشنا : اما خیلی بی نظمه
 • آشنا : حضور خوبه
 • آشنا : اگه بشه هرچندگاهیی تکرار بشع خوبه
 • ياس سف : ولي ديگه حضوري نه
 • آشنا : اما خیلی وقت می بره
 • پارادا : اگر بازم وقت لازمه بگید تعیین کنیم
 • آشنا : بحث داره خوب پیش می ره
 • پارادا : نمیدونم
 • آشنا : اونقدم سخت نیست ما سختش می گیریم
 • ياس سف : پس زحمت بكشيد ساده اش كنيد يك چند نكته اش رو كه لازمه
 • پارادا : فکر میکنم چاره ای نباشه... به قول شما خیلی خیلی سخته
 • آشنا : منبع های این بحثم سنگینه می ترسم نفهمید
 • پارادا : به نظرم شما آقای آشنا یک جمع بندی بکنید و چند تا منبعی که الان گفته شد و خودتون میدونید بزارید و ببندید بحث رو
 • ياس سف : حالا فكر مي كنم بحث حضوري كلا بي فايدههست
 • ياس سف : ولي
 • آشنا : این بحث یه جور تلفیق سنت ومدرنه
 • آشنا : نمی دونم
 • ياس سف : واقعا خسته نبشيم
 • پارادا : هرجور شما صلاح میدونید
 • پارادا : :(
 • آشنا : بعد ما 3 و 4 نفر امدیم بهش جواب بدیم
 • پارادا : پس زود بوده واسه ما
 • آشنا : چون خیلی از مدعیان فرهنگ توش موندن
 • پارادا : برعکس بحث شیرینی هست
 • پارادا : نه این چه حرفیه
 • پارادا : :)
 • آشنا : اشتباه کردم اصلا تو این وادی رفتیم
 • ياس سف : خيلي
 • آشنا : این بحث خیلی پیچیده ست
 • ياس سف : منم هستم
 • آشنا : هنوز نه
 • پارادا : سوال دیگه اگه هست بفرمایید من هستم فعلا
 • پارادا : خب آقای آشنا به نظرم بحث جواب خیلی از سوال ها رو داد
 • آشنا : خوب دوستان چه می کنید
 • مجيد ب : ممنونم . خدغاحافظ
 • پارادا : یا حق
 • پارادا : خوش باشید
 • آشنا : یاعلی
 • پارادا : به سلامت
 • پارادا : نه جدی گفتم
 • مجيد ب : خدانگهدار
 • مجيد ب : ببخشید من باید برم . روزتون خوش
 • مجيد ب : نه اون که اشتباه کرد منم دوست من
 • آشنا : +++
 • ياس سف : من موافقم اما عملي نيست
 • پارادا : بله شما درست میگید من اشتباه کردم
 • مجيد ب : در هر صورت ممنونم ببخشید بحث به حاشیه رفت
 • مجيد ب : من دنبال یک راهم تو ذهنم واسه همه مردم دنیا نه به اسم اسلام
 • مجيد ب : ببینید کلا مشکل اینه شما به یک راه واسه دین خودتون اعتقاد دارید
 • آشنا : آقا مجید درست می گه
 • پارادا : من شما رو نگفتم کلا گفتم
 • مجيد ب : نظر خودمو گفتم پارادایم عزیز
 • مجيد ب : من جواب کسی رو زیر سئوال نبردم
 • آشنا : اشکال نداره خیلی هم خوبه
 • ياس سف : نظرات دوستان مشخص بود اما اينجا نمي شد مفاهم رو راحت رسوند
 • پارادا : نه من موافقم اما خوب از اینکه جواب شخص دیگرو زیر سوال بردن کار درستی نیست
 • مجيد ب : ساعت چهارشد . بحث ادامه داره ؟
 • مجيد ب : خیلی بحث خوبی بود .
 • آشنا : خواهش می کنم آزادی بیان یعنی این
 • مجيد ب : خوب این طبیعیه اختلافات
 • مجيد ب : من اعتقادات خودمو راحت بیان کردم
 • مجيد ب : در هر صورت ببخشیدم ن اصلا قصد بی احترامی ندارم به اعتقادات هیچ کس
 • آشنا : با بعضی از حرفاتون موافقم وبا بعضی نه
 • پارادا : من عذر میخوام
 • پارادا : ببخشید آقای آشنا از بحث خارج شدیم
 • آشنا : +
 • پارادا : باشه شما درست میگید آقا مجید
 • مجيد ب : مقصد نهایی خداست
 • مجيد ب : بهشت خودش یک راه هست منزل ابدی نیست
 • پارادا : شما به من بگید طبقات مختلف بهشت واسه چیه؟
 • مجيد ب : شما ظاهر کلماتو می بینید و اسم آتش ولی اون آتش منظورش آتش نیست
 • آشنا : مغالطه می کنید
 • مجيد ب : نه قرآن رو درست تفسیر کنید به حرف من می رسید
 • مجيد ب : خدا هیچ تفاوتی نمی ذاره بین بنده هاش
 • ياس سف : آقاي آشنا آقاي بهفر لطفا ديگه خيلي خارج شديم
 • پارادا : شما دارید حرف قرآن رو زیر سوال میبرید
 • مجيد ب : اجر هر کس در لذتی هست که در راه رسیدنش به خدا خودش می بره
 • آشنا : عدالتی
 • مجيد ب : شما می گید اجر ها متفاوتعه من می گم نیست چون مهم رسیدنه
 • آشنا : عذاب نباشه عدلی نیست
 • پارادا : نه شما منظور ما رو اشتباه فهمیدید
 • مجيد ب : ولی این مذهبی که شما می گید اعتقاد به عذاب داره
 • پارادا : +
 • آشنا : +
 • مجيد ب : عذاب ما رفتار ماست و اثراتش در ما
 • مجيد ب : خداوند نیازی به عذاب دادن ما نداره
 • آشنا : منظور شما از یکی نیست چیه ؟
 • مجيد ب : می دونید من اصلا به خدای عذاب دهنده اعتقادی ندارم
 • پارادا : ما نه من
 • پارادا : باشه ما حرف شما رو قبول میکنیم
 • مجيد ب : نه حرف من متفاوته دوست من یکی نیست
 • ياس سف : من فكر كنم منظوره آقا مجيد رو فهميدم
 • مجيد ب : خواهش
 • پارادا : چون حرف همه ما یکی هست
 • پارادا : این بحث رو به نظرم تمومش کنیم
 • آشنا : ممنون از راهنمایی تون
 • آشنا : وقت کردم مطالعه ش می کنم
 • مجيد ب : شما منو ارجاع دادید من هم ارجاع می دم
 • مجيد ب : جواب جوابهایی که به سروش داده شد هم توش پیدا می شه
 • آشنا : مسائل با هم خلط نشه لطفا
 • مجيد ب : من هم توصیه می کنم حتما این کتب رو بخونید
 • آشنا : ما منکر حرف های شما نیستیم
 • مجيد ب : در ایران هم چاپ شد
 • مجيد ب : که حتی علیرغم داشتن حرفهایی به ظاهر مخالف مذهب
 • آشنا : خدا ب کسی که از درگاهش ناامید بشه غضب می کنه
 • مجيد ب : با نوشتن پنج جلد کتاب گفتگو با خدا
 • مجيد ب : آقای نیل دونالد والشمیلیونها نفر رو در سراسر دنیا دچار تغییر کرده
 • آشنا : مغضوبین کسانی اند که از رسیدن به خدا ناامید شدن!!!!!!!!
 • پارادا : اما راه مستقیم و بدون غلط به نظرم ما رو به مقصد زودتر میرسونه
 • پارادا : ما راه رسیدن رو میگیم.یعنی درسته همه خدا رو قبول داریم
 • مجيد ب : بله ولی اگه یکی رفت راه مغضوبین تا آخر عمر نمی تونه امید داشته باشه که بهترین باشه واسه خدا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • پارادا : آقا مجید ما ادیان مختلف رو نمیگیم
 • پارادا : آهان من فهمیدم فکر کنم منظور آقا مجید رو
 • ياس سف : من مي گم يك راه مستقيم براي هر فرد
 • آشنا : نه مغضوبین ونه ضالین
 • آشنا : بعد چه صراطی ، صراطی که به اونا نعمت دادی
 • مجيد ب : بله اهدنا الصراط المستقیم ولی نگفتیم یک راه مستقیم
 • ياس سف : صرفا اين راه واسه اون فرد بهترين راهه شايد براي يكي ديگه اون مسير خوب نباشه
 • مجيد ب : تمام جنگ های دنیا خون های ریخته شده واسه تعصب به راههای مختلف رسیدن به خداست
 • آشنا : اهدنا صراط المستقم
 • آشنا : که هروز تو نماز هم اون تکرار می کنیم
 • ياس سف : من فكر كنم راه مستقيم يه راه منحصر به فرد واسه فردي هست تا خدا
 • مجيد ب : خداوند اصلا واسه بنده هاش تفاوتی نمی ذاره . پاداش نهایی واسه رسیدن و فهمیدن یکیه
 • آشنا : ما یک صراط مستقیم بیشتر نداریم
 • آشنا : باید دوستان خلط مسئله نکنند
 • پارادا : پس کسی که گناه کار تر باشه و بعد توبه کنه اجرش پیشه خدا بیشتره؟
 • مجيد ب : چون توی راهش توبه داشته اشک ریخته و اشکش راهشو پاک تر کرده
 • مجيد ب : بله مسقیمه حتی مستقیم تر از راه یک بیگناه
 • پارادا : با اون شخص که از اول راه درست رو رفته فرقیی نداره؟
 • پارادا : و بعد به راه خدا کشیده بشه
 • پارادا : اگه یک نفر یک گناه کنه و از راه اون گناه به اشتباهش پی ببره و به قول معروف خدا پشت سرش بزنه
 • پارادا : حالا
 • مجيد ب : بله
 • پارادا : شما میگید همه راه ها رسیدن به خدا مستقیمه
 • مجيد ب : ؟
 • پارادا : خب آقا مجید من یک سوال دارم در خصوص جوابتون
 • آشنا : اگه وقت کردید بخونید
 • آشنا : که جواب این سئوال شما وآقای سروش رو دادند
 • آشنا : آقای سروش یک کتاب نوشته با عنوان صراط های مستقیم
 • مجيد ب : بگید پاسخ می دم
 • آشنا : شما دارید مغالطه ی آقای سروش می گید
 • پارادا : آقا مجید جواب میدیم بزارید ببینیم آقای آشنا چی میخوان بگن
 • مجيد ب : ولی نمی خواد
 • مجيد ب : باور داره و خودش هم می دونه
 • ياس سف : ولي اون فرد اين حرف رو باور نداره
 • مجيد ب : اون اصلا راه رسیدن به خدا نیست
 • ياس سف : اينكه اشتباهكنيم و فكر كنيم درسته راهمون
 • مجيد ب : خوب اون به خدا نمی رسه
 • ياس سف : ولي باور كج داريم
 • مجيد ب : ؟
 • پارادا : بفرمایید آقای آشنا
 • مجيد ب : راه کج نداریم که به خدا برسه
 • مجيد ب : چون راه های رسیدن به خدا همه مستقیمه
 • آشنا : گوش کنید دوستان
 • مجيد ب : اتفاقا به هر روشی
 • مجيد ب : -
 • پارادا : شاید فرصت هامون اونقدر زیاد نباشه که از راه دیگه برسیم
 • ياس سف : نه به هر روشي
 • آشنا : که باید همه راه هها به اون ختم بشه
 • مجيد ب : ولی مهم رسیدنه و طی مسیر چه سخت چه اسان
 • آشنا : ما یک صراط مستقیم
 • ياس سف : كدوم درستره؟
 • پارادا : برای رفتن از اینجا تا تهران ممکنه خیلی راه باشه اما کدوم سریعتر مطمئن تر هست خیلی مهمه
 • مجيد ب : همونه موضوعمون همون مارمولکه
 • آشنا : خندم گرفت
 • مجيد ب : دقیقا
 • آشنا : ببخشید یاد فیلم مارمولک افتادم
 • مجيد ب : خوب پس باید گفت مذاهب یا مذهب ها چرا می گید مذهب
 • پارادا : اما کدوم درسته مهمه
 • پارادا : راه های رسیدن به خدا خیلی زیاده
 • ياس سف : +
 • مجيد ب : درسته ؟
 • مجيد ب : پس فقط یک راه واسه رسیدن به خدا نیست
 • مجيد ب : راه و روش
 • مجيد ب : این درسته
 • مجيد ب : آها
 • ياس سف : سبك و راه ورشي كه هر انساني براي اعتقاداتش داره
 • آشنا : مذهب یعنی راه کشیده شده به سمت خدا
 • مجيد ب : پس یعنی یکتا پرستی ؟
 • پارادا : همون اعتقاد به خدای واحد
 • مجيد ب : ببخشید معنای دقیق مذهب رو به من می گید ؟
 • آشنا : +
 • پارادا : به مردم نشون داد مذهب درست
 • مجيد ب : پس مدرن شدن بد نیست ولی سبک استفاده از اون می تونه بد باشه
 • پارادا : اما به نظرم باید از همین پیشرفت ها در جهت ارتقاء مذهب استفاده کرد
 • مجيد ب : پس بشر روزی به معنای خداوند واقعی می رسه به دست خودش چون روحش از اونه
 • پارادا : درسته آقا مجید من کاملا با حرف شما موافقم...
 • مجيد ب : نه اینکه مثل قدیمها خدا رو فقط در آسمون ببینند
 • مجيد ب : که مردم الان تصور درست تری از خدا داشته باشند
 • مجيد ب : به نظر من همین پیشرفتها باعث شده
 • مجيد ب : یک زمانی خودش با فکرش می تونه به خدا نزدیکتر بشه
 • پارادا : پس باید راه حل فراگیری مذهب رو بیان کرد و بقیه پیرو این راه حل پیدا میشه
 • ياس سف : مشكل اينكه ما مذهب رو به روز نمي كنيم
 • مجيد ب : ببینید به نظر من انسان چون روحش از روح خدا جدا نیست
 • آشنا : مشکل در تلفیق کردن اونه
 • پارادا : هرچیزی که فراگیرتر بشه تاثیرش بیشتر هست...
 • آشنا : نه کسی منکر این حرف نیست
 • مجيد ب : مذهب مدرنی که همه دوستش داشته باشن
 • مجيد ب : مذهب همراه با مدرن بودن ایرادی داره ؟
 • پارادا : و ما داریم هر روز از قبل فاصله بیشتری میگیریم و به قول آقای آشنا ...
 • پارادا : بلکه رشد مذهب در این زمان نسبت به قبل کمتره...
 • پارادا : به نظرم مذهب ثابت نیست..
 • پارادا : ببخشید از همه دوستان
 • آشنا : مشکل اینجاست
 • مجيد ب : چرا ما می گیم مذهب ثابته
 • مجيد ب : چرا مذهب نتونه مدرن بشه >؟؟؟؟
 • پارادا : که بر میگرده به سوال سوم آقای آشنا
 • ياس سف : جالب بود
 • آشنا : خوب بهتر ه مدرن باشه یا مذهبی ؟
 • آشنا : واگر محیط مذهبی باشه همین طور
 • مجيد ب : به نظر من دیر یا زود زمانی خواهد رسید که همه دین ها باید یکی بشه
 • آشنا : حال اگه محیط مدرن باشه افراد به سمت وسوی اون حرکت می کنند
 • مجيد ب : ما همه در دنیا در کل جهان باید به یک دین واحد برسیم
 • پارادا : + با هر دو(آقای آشنا و مجید)
 • مجيد ب : بجای کلمه اسلام باید کلمه بسوی حق بودن رو گذاشت
 • آشنا : محیط بر انسان تاثیرگذاره
 • مجيد ب : در یک نگاه خودخواهانه آره به نظر من باید سئوال پارادایم عزیز رو هم بگیم اما
 • مجيد ب : خوب به نظر من آسیبها اونقدر زیاد هستند که نمی شه اینجا جمعش کرد
 • پارادا : و اینم اضافه کنیم چرا دنیای امروز از اسلام فاصله گرفته
 • آشنا : ولی اگه یه چیز همه گیر بشه تاثیرگذاریش بیشتره
 • ياس سف : +
 • پارادا : +
 • مجيد ب : چه آسیبی بر عقاید او گذاشته اند
 • مجيد ب : سئوال اینه تکنولوژی و نواوری های علمی و ذهنی بشر
 • مجيد ب : خیلی ها هم مدرن
 • مجيد ب : خیلی ها هستند الان به نظر خودشون سنتی زندگی می کنند
 • پارادا : پس بهتر هست بگیم تفاوت رشد اسلام در زمان های مختلف؟
 • مجيد ب : به نظر من همه چیر در ذهن ماست
 • آشنا : خوب
 • مجيد ب : همون دنیای سنت در زمانی نسبت به قدیم ترش مدرن تر بوده
 • پارادا : خب نظرتون چیه؟
 • مجيد ب : من کلا کلمات دنیای مدرن و دنیای سنت رو قبول ندارم
 • پارادا : ؟
 • ياس سف : بفرمائيد
 • آشنا : بفرمایید
 • مجيد ب : من حرفمو می زنم امیدوارم ناراحت نشید
 • پارادا : نه من یکی از اونا رو گفتم
 • مجيد ب : -
 • آشنا : تنها همین یک آسیب بود تموم شد دیگه ؟
 • پارادا : خب بریم سوال بعدی:ِ
 • مجيد ب : +
 • ياس سف : پس آقا مجيد هم كم وبيش موافقن
 • پارادا : آقای آشنا؟
 • آشنا : تا حدودی . چون دنیا پر از زرق وبرقه دلبستن و نبستن به اون مهمه
 • ياس سف : من موافقم
 • مجيد ب : به نظر من زرق و برق چیز بدی نیست ولی در جایی که طبق اصولش باشه
 • پارادا : نظر بقیه دوستان هم همینه؟
 • مجيد ب : خوب بعدی
 • پارادا : در مورد سوال اول : آسیب های دنیای مدرن به نظرم همون حرفی که همه دوستان گفتند زرق و برق دنیای مدرن هست که به ما نشون داده شده
 • مجيد ب : هر طور صلاجه . شروع کنید
 • ياس سف : الان كه كم هستيم جواب ميده
 • پارادا : فکر نکنم مجید جان فعلا که سرعت اینجا هم بد نیست
 • آشنا : خوب دوستان اگه در مورد سئوالات پیشنهادی دارند شروع کنند
 • مجيد ب : پت روم یاهو جواب نمی ده مگه الان ؟
 • پارادا : به نظرم شورع کنیم و نتیجه بگیریم
 • مجيد ب : بله ولی باز بودن موضوع منظورمه
 • مجيد ب : ساعت سه و نیم شد من تا چهار برنامه ریزی کردم
 • ياس سف : منظورتون از باز بي چارچوب كه نيست.. بالاخره يه حد و حدودي لازمه ديگه
 • پارادا : وگرنه همه با آزادی بیان موافقن
 • مجيد ب : خوب من موضوع اون عکسو نمی دونم شاید درست گفتن
 • پارادا : کسی عکس های نامربوط بزاره
 • پارادا : آقا مجید باز بودن در حدی درسته اما نه اینکه کسی اهانت کنه
 • مجيد ب : نمی دونم بازم هر طور صلاحه
 • مجيد ب : اگه سایت باز باشه ایراد معنایی نداره
 • پارادا : عکس ها نباید خارج از موضوع اصلی سایت باشه
 • مجيد ب : اصلا کسی ایراد نباید بگیره ایراد هر کس تو کار خودشه
 • مجيد ب : ببینید منظورم همینه
 • پارادا : اما شما این پست ها اگر خواستید بزارید من با دوستان صحبت میکنم.فقط چند وقت پیش به عکس ها ایراد گرفته شد که به حق بود
 • مجيد ب : بله
 • پارادا : آقا مجید در مورد موزیک مفصل بعدا بحث میکنیم
 • آشنا : یلس عزیز با شمانبودم با آقا مجید بودم
 • مجيد ب : حالا اگه یک پست اینطوری باشه دوستان قهر می کنند
 • پارادا : اما خود دوستان نمیدونم چرا اجتناب میکنند
 • مجيد ب : نه ببینید مثلا در مورد همین آهنگ یک آهنگ باعث انتقاد دوستان شد
 • پارادا : پست های عاشقانه قشنگی میذاستن
 • پارادا : ما جلوی این پست ها رو نگرفتیم .قبلا خانمی بودند به نام نگار
 • آشنا : اشکالی نداره
 • ياس سف : ببخشيد من خونه نبودم وگرنه انقدر دير نميومدم
 • مجيد ب : چه اشکلی داره یکی یک پست بذاره که اصلا ربطی به این موضوع نداشته باشه
 • آشنا : سلام چه عجب
 • پارادا : سلام و خواهش میکنم
 • مجيد ب : سلام عرض شد خانوم یاس
 • مجيد ب : حتما همیشه نبیاد پست ها مستقیم با ائمه و خداوند ارتباط داشته باشه
 • ياس سف : سلام ببخشي من دير اومم
 • مجيد ب : ببینید به نظرم واسه رسیدن به چیزی مثل خداوند
 • آشنا : بله
 • پارادا : چشم رو قالب جدید رو این خصوصیت خیلی دارم کار میکنم.یعنی چه عقایدی؟
 • آشنا : با مجید آقا موافقم
 • مجيد ب : اون هم هست البته
 • آشنا : منظورم سنگین بودن نرم افزاری است
 • مجيد ب : نه آزادی گفتن عقاید
 • پارادا : سرعت لود سایت؟
 • مجيد ب : به نظر من اگه سایت یک سایت باز باشه خیلی بهتر هست
 • آشنا : درسته
 • آشنا : چندتا از دوستان امدند متاسفانه سایت خیلی سنگینه
 • پارادا : اما هرکس میاد نمیدونم از جو سنگین سایت خوشش نمیاد
 • پارادا : آقای آشنا من به همه گفتم دوستان و آشناهاتون رو بیارید
 • مجيد ب : در هر صورت از شما که من ممنونم
 • پارادا : درسته
 • مجيد ب : که به نظرم به جنسیت ربطی نداشته باشه
 • پارادا : اما بازم جای کار هست.اشکال از منم هست هروقت فعال میشم دوستان بهتر میان اما خب گرفتاری هایی که واسه خودم درست کردم نمیذارن
 • مجيد ب : اتحاد منظورم یعنی میزان فعالیت در سایت
 • آشنا : از دوستان بیشتری دعوت کنید
 • پارادا : خب درسته اما جو سایت اینجوریه.یک سایت مذهبی هست و دختر و پسر مخلوط هستند
 • مجيد ب : کلا اتحاد در گروه کمه گفتم از جمله خودم
 • پارادا : کجاش مجید جان؟
 • مجيد ب : ولی گویا چاره ای نیست
 • پارادا : و الدوز خانم هم کامپیوترشون تا جایی که من شنیدم خرابه
 • مجيد ب : من کلا به ساختار دوستان از جمله خودم انتقاد دارم
 • پارادا : خانم ترنم مثل اینکه مشکلی دارند فعلا نمیتونند بیان
 • آشنا : دوستان دیگه مثل خانم ترنم والدوز چند وقتیه نیستند ؟
 • پارادا : چشم سعی میکنم حتما اینکارو بکنم.
 • مجيد ب : ممنون از هر دو
 • آشنا : لاقل هفته ای یک پست بذارید
 • پارادا : روی یک قالب دارم کار میکنم
 • پارادا : اونکه صد البته من ازتون تشکر میکنم.منم به خدا کارهای جانبی زیاده وگرنه حتما توی پست گذاشتن بیشتر فعالیت میکردم.
 • آشنا : وظیفه است
 • مجيد ب : ولی همین که فعال هستید آقای آشنا ای تقدیر داره
 • آشنا : خواهش می کنم
 • آشنا : ان شاء الله از این بعد سعی می کنم
 • پارادا : بازم ببخشید
 • پارادا : که درک کنم متناتون رو
 • پارادا : واقعا من یکی خودم سختمه ...
 • پارادا : لطفا در متن هاتون یکم با زبان خودمانی تر حرف بزنید و بیان کنید
 • آشنا : بفرمایید
 • پارادا : آقای آشنا یک انتقاد از شما...
 • آشنا : فکر کنم دوستان قصد امدن ندارن
 • مجيد ب : ممنون
 • پارادا : به نظرم باید یکم تنوع داشته باشیم.حالا اگه تونستم سعی میکنم یک کاری بکنم
 • مجيد ب : آره به نظر من خوبه البته باید رنگهای دیگه رو هم دید مقایسه کرد
 • آشنا : خوبه
 • پارادا : رنگ قالب به نظرتون خوبه؟
 • مجيد ب : ولی واسه سایت همین جهبه گفتگوشو باید یک فکری کرد بحالش
 • آشنا : ممنون خوبه
 • مجيد ب : البته اگه بهترشو داری خوب اونم جای خود داره
 • مجيد ب : آره به نظر من خیلی خوبه دستت درد نکنه دوست عزیز
 • پارادا : چه کارهایی لازمه بشه برای بهتر شدن
 • پارادا : قالب سایت چی؟
 • مجيد ب : بفرما
 • پارادا : بنرهای سایت به نظرتون خوبه؟
 • پارادا : من یک چند تا سوال بپرسم فعلا از شما
 • پارادا : دیگه باید یک 15 دقیقه ای صبر کرد ایشالله که میان
 • مجيد ب : من تا ساعت چهار هستم
 • آشنا : صبرکنید دوستان بیاند
 • مجيد ب : در ضمن به نظرم باید حتما پنج شش نفر باشن ولی الان کسی نیست جز ما سه نفر گویا
 • پارادا : مجبوریم
 • پارادا : درسته آقا مجید اما فعلا جز اینجا جای دیگه نمیشه
 • مجيد ب : سلام پاردایم و آشنای عزیز
 • پارادا : سلام به همه
 • آشنا : وسلام آقای بهفر
 • آشنا : سلام آقای پارادایم
 • مجيد ب : به نتیجه هم فکر نمی کنم اینجا برسیم
 • مجيد ب : سلام . به نظر من اتاق چت اصلا جواب نمی ده چون واسه بیست یا سی تا پیام یک ساعت وقت می گیره
 • پارادا : هیچکس نیومد؟
 • پارادا : سلام.من آماده گفتگوی دوم هستم.
 • زمستان : نمی دونم کاری از دستم بر میاد یا نه ولی حداقل کار همین دعاست که امیدوارم فبول بشه.. ایشالله که همه مشکلاتتون حل بشه.. :(
 • احسان : واقعا ممنونم از همتون
 • احسان : لطف دارین
 • احسان : ممنون از همه دوستان
 • پارادا : سلام.من هم با اینکه خودم خیلی کم لطفی کردم و منم مثل آقای کاظمی عذر میخوام.اما آقای کاظمی اگر کمکی از دست من برمیاد من در خدمتم
 • مجيد ب : اگه کمکی از دست من حقیر برمیاد در خدمتم ..
 • مجيد ب : آقای کاظمی ان شا الله مشکلاتتون مخصوصا حال فرزندتون بهتر بشه .
 • ياس سف : سلام آقاي كاظمي انشاالله حال فرزندتون خوب بشه مشكلات حل ميشه اميدتون به خدا باشه
 • احسان : التماس دعا
 • احسان : جواب کردن صاحبخانه و مریض اولاد و فشار کار
 • احسان : سلام من از همه دوستان عذر خواهم چند دلیل دارم که نمیتونم در سایت فعال باشم
 • پارادا : یا حق
 • زمستان : یاعلی
 • سميرا : يا حق
 • زمستان : خدانگهدار !! به سلامت!
 • پارادا : خدانگهدارتون
 • سميرا : همچنين شما
 • پارادا : موفق باشید و شاد
 • پارادا : پس من هم خداحافظی میکنم از همه
 • سميرا : خداحافظ همگي
 • پارادا : آهان باشه
 • زمستان : من هستم اما ترجیحا نظرم اینه که بذاریم برای بعد.. که همه باشند
 • طاير : خداحافظ
 • پارادا : هست تا بحث کنیم الان؟
 • پارادا : کسی از دوستان
 • پارادا : خدانگهدار
 • مجيد ب : خدانگهدار
 • مجيد ب : من رفتم با اجازه همه
 • پارادا : پس ساعت هماهنگ شد
 • مجيد ب : پس بحثو آقای آشنا داشته باشه تا اینجا
 • پارادا : باشه
 • سميرا : نه خوبه اون زمان
 • مجيد ب : ببخشید چون دیر شد گفتم شما دوست دارید ادامه بدید
 • سميرا : منم موافقم
 • زمستان : انشاالله میام!
 • پارادا : من موافقم
 • مجيد ب : همه موافقن ؟
 • سميرا : چشم بهشون ميگم
 • زمستان : فکر می کنم چون بقیه دوستان نیستم بذاریم برای همون پس فردا ادامه اش رو .. البته اگه موافق باشید
 • پارادا : بله
 • مجيد ب : سه شنبه ده و نیم شب خوبه ؟
 • طاير : پس فردا؟
 • پارادا : باشه یک نفر به خانم یاس اطلاع بدهند تا روی سایت اطلاعیه زده بشه
 • طاير : موافقم
 • سميرا : منم مشكلي ندارم فقط 10 تا 10:30 نيستم
 • پارادا : خانم زمستانه؟
 • پارادا : خانم طایر؟
 • پارادا : سمیرا خانم
 • پارادا : کسی هست تا بحث رو ادامه بدیم؟
 • زمستان : من هم سعی می کنم برای پس فردا بیام!
 • پارادا : من هم هر روز بگید سعی میکنم خودمو برسونم
 • مجيد ب : من پس فردا آزادم
 • مجيد ب : پس فردا چطوره ؟
 • زمستان : من فردا نمی تونم بیام به احتمال خیلی زیاد
 • مجيد ب : فردا من از نه می تونم بیام تا ده و نیم
 • مجيد ب : خواهش می کنم
 • پارادا : من سعی میکنم فردا هم بیام
 • پارادا : هرجور دوستان بخوان و بازم بابت تاخیرم عذر میخوام
 • زمستان : فکر می کنم بدون حضور شما و اینکه ساعت در نظر گرفته شده هم به اتمام رسیده بهتره بحث رو متوقف کنیم
 • مجيد ب : دوستان منو ببخشید باید برم من یاز ده اومدم می شه فردا هم بیاین زودتر اگه بحث ادامه داره
 • پارادا : بحث با شما خوبه
 • پارادا : آقای آشنا هیچ جور نمیتونید وایستید؟
 • زمستان : قبول ندارم که اعتقادات متفاوت هستند
 • آشنا : متاسفانه من باید برم
 • زمستان : که برای همه یکسان هستند
 • پارادا : اونم اعتقادات شما و پدرتون هم خونی داره اما اعتقادات پدر شما با اعتقادات من شاید یکی نباشه
 • زمستان : ببینین به نظر من اعتقادات یک سری قواعد اصولی هستند
 • پارادا : و میتونند به جامعه کمک کنند نه هر کسی
 • سميرا : من با اعتقادات خانوادم تا حدودي بزرگ شدم پس تا حدي كه قبول دارم عمل ميكنم
 • پارادا : خیلی خوبه میدونید اینجور افراد که همخونی داره خیلی عالیه
 • آشنا : اما نباید بحث ها باهم خلط بشه
 • آشنا : حق با شماست
 • زمستان : بله داره!
 • زمستان : به نظر من امکان پذیر نیست چون تجربه و تخصص دو وجهه ی مهم هستند برای یک سیاست مدار واقعی که نیاز به زمان دارند
 • پارادا : دقیقا اما واقعا پدر شما با اعتقادات شما همخوانی داره؟
 • سميرا : ميتونن بفهمن نياز نسل جوون چي هست
 • سميرا : همون سياست مدارا با سن بالا جوون هايي تو خونه دارن كه تمام نياز هاشونو ميدونن
 • زمستان : با خانوم طایر موافقم
 • آشنا : اما تجربه یه چیزه دیگه است
 • پارادا : از چه نظر اممکان پذیر نیست؟
 • آشنا : از این جهت که همه یک دست میشند این خوبه
 • طاير : اين امكان پذير نيست به نظر من
 • پارادا : اینا همه با آیین و سنت خودمون
 • آشنا : حرفتون از یک جهت قبول دارم واز یک جهت نه !!
 • پارادا : البته
 • پارادا : نظر دوستان؟
 • پارادا : و به آرمان های خودمون نزدیک تر و در کل مدرنیته تر میشیم
 • مجيد ب : من قبول دارم اینو دقیقا درسته
 • پارادا : ما جامعه ای پویا تر و سرزنده و در نتیجه حرف و عمل یکی میشه
 • پارادا : اگر این اختلاف سن هرچی کمتر بشه
 • پارادا : که به قشر جوان اغلب نا خوشایند میاد.
 • پارادا : و این تفاوت سن باعث میشه که نظرات متفاوتی ارائه کنند.
 • پارادا : همه با سن های متفاوت و اغلب با اختلاف سنی 20 سال با نسل جوان
 • پارادا : ما یک سری سیاست مدار داریم
 • مجيد ب : من می خونم بگید
 • پارادا : نظرتون رو بگید
 • پارادا : لطفا
 • پارادا : من یک چند دقیقه وقت دوستان رو میگیرم
 • زمستان : ؟!
 • زمستان : سر منشا رو چقدر ما می تونیم تغییر بدهیم
 • پارادا : به نظرم راه حل باید از سر منشا شروع بشه
 • مجيد ب : من می خونم
 • پارادا : دقیقا
 • آشنا : سیاست لعاب های رنگی مدرن اونها رو به این حال وروز انداخته
 • پارادا : آقای آشنا همون بحث سیاستمداران نیست به نظرتون؟
 • آشنا : منظور من از پیش زمینه اینه که به مسیر آشنایی داشته باشه
 • مجيد ب : بله
 • پارادا : درسته؟
 • پارادا : به نظرم برمیگرده به همون بحثی که تو نظرات کردیم و رسیدیم به سیاست مدارانمان
 • مجيد ب : این میشه همون غیر مذهبی بودن قدیم هر شخص
 • آشنا : همین طوری که نمیشه
 • پارادا : دقیقا
 • آشنا : در چه هوایی به سر برده ؟
 • آشنا : خوب این انسان بالغ کجا بزرگ شده
 • پارادا : نیاز به یک سری شرایط اولیه داره
 • زمستان : تصمیم با مدل فرق نمی کنه به نظر شما؟!
 • پارادا : میگن این تصمیم گیری
 • مجيد ب : بله دقیقا
 • پارادا : منظور آقا مجید اینه که هر انسان بالغ میتونه برای خودش تصمیم بگیره و بقیه
 • مجيد ب : آها
 • سميرا : خانوم ياس نتشون قطع شده نميتونن ديگه بيان عذر خواهي كردن از همگي
 • زمستان : ولی من اصلا نفهمیدم
 • پارادا : درسته من فکر کنم حرف آقا مجید رو فهمیدم
 • مجيد ب : همون پیش زمینه فکری که قبلا رشد کرده
 • آشنا : منظور شما از پیش زمینه خراب چیه ؟
 • پارادا : و ..
 • پارادا : یعنی جامعه
 • مجيد ب : پیش زمینه های خراب همیشه می تونن با فکر درست بشن
 • زمستان : خوب اگه اینجور که شما میگین باشه.. پس هرکس می تونه برای خودش به تنهایی از قران و احادیث تفسیر و توجیه پیدا کنه
 • آشنا : بدون هیچ پیش زمینه ای فکر نکنم بشه
 • پارادا : به نظر من هم هرکس با فکر خودش و یعنی همون از خودمون شروع کردن اما به قول آقای آشنا باید شرایط هم سنجید
 • آشنا : آخه فکرم نیاز به پیش زمینه داره
 • مجيد ب : به نظر من هر کس با فکر می تونه اینکارو بکنه واسه خودش
 • زمستان : چه تخصصی؟!
 • آشنا : نیاز به تخصص داره
 • زمستان : این مدلی رو که ازش حرف می زنین خود یک فرد معمولی می تونه تولید و یا پیدا کنه؟!
 • پارادا : ؟
 • آشنا : جوان امروزی نیاز به مدل اسلامی اصیل داره
 • مجيد ب : ؟
 • زمستان : خوب من یه سوال دارم.
 • زمستان : نه اقای اشنا خیلی هم خوبه!
 • طاير : بله منم هستم
 • سميرا : بله دارم ميخونم تا بدونم از اول بحث چه اتفاقي افتاده بعد نظرم رو بگم
 • پارادا : نه آقای آشنا شما باید بحث رو پیش ببرید.
 • آشنا : من زیاد حرف زدم ببخشید
 • زمستان : خانوم یاس سفید و سمیرا خانوم و خانوم طایر هستین؟!
 • پارادا : دقیقا
 • مجيد ب : سنت بر اساس نیازهای روز همراه با مدرنیته منتها نه در تضاد
 • آشنا : مدل امروزی برگرفته از سنت اصیل
 • زمستان : اما ایلام اصیل و درک اون؟!
 • پارادا : به نظر دوستان راه حل چیست؟
 • آشنا : ما به یک مدل امروزی نیاز مبرم داریم
 • پارادا : باید راه حل های این نوع شناخت رو نشون بدیم و یاد بگیریم
 • آشنا : در این حرف شکی نیست
 • آشنا : بله آقایی پارادایم صحیح می فرمایند
 • مجيد ب : بله من قبول دارم
 • آشنا : اگه بتونیم اسلام اصیل رو درک کنیم خواهیم توانست مدرنیه اسلامی رو از اون استخراج کنیم
 • پارادا : به نظرم آقای آشنا امامان و پیامبران هم مدرنیته بودند در زمان خودشان.اما با فهم مردم آن زمان حرف میزدند.الان هم باید با فهم ما حرف زد.تا دین رو قبول کنیم.
 • زمستان : البته در خیلی از زمینه ها احتیاج به یک فرد با تخصص هست
 • زمستان : و اگر اون رو موافق با اصول اصلی دین دیدیم بپذیریم
 • زمستان : می تونیم هر چیزی در مدرنیته رو با سنتهای دینمون تطبیق بدهیم
 • آشنا : ونه می تونیم بطور کلی سنت رو انکار کنیم
 • پارادا : سلام.من سلام کردم شما تشریف نداشتید.ببخشید.ادامه بدید تا از بحث عقب نمونیم
 • آشنا : بله صحیح می فرمایید
 • زمستان : نمی تونیم مدرنیته رو کاملا دور بندازیم
 • آشنا : سلام آقای پارادیم ببخشید متوجه حضورتون نشدم
 • پارادا : دقیقا نمیشه گفت گیاهان دارویی چون همونطور لیزر درمانی هم شروع کرده ایم.
 • آشنا : دیدن نسخه های تجویزی غربی نه تنها دردی رو دوا نمی کنه بلکه درد بر درد دیگر می افزاید
 • مجيد ب : بله ولی این عدم نیاز به مدرنیته نیست چون در خیلی جهات کمک حال شده مدرنیته
 • آشنا : الان بعد سال ها ایران به دامن داروهای گیاهی پناه برده چرا ؟
 • آشنا : از دارو ها گرفته تا ساختمان ها و..
 • مجيد ب : بله درسته
 • آشنا : آها حرف از این بود که علوم غربی شاید مسکن باشند ولی دوای درد نیستند
 • مجيد ب : ؟
 • زمستان : من از جایی که آقای اشنا گفتند پس باید بر اساس مدرنیته سنت رو تعریف کنیم دیگه نبودم.
 • ياس سف : به كمك بقيه
 • آشنا : بفرمایید
 • طاير : ياس عزيز جمعبندي مي كردن فكر كنم
 • ياس سف : ميگم نتيجه بحث رو تا اينجا بگيم؟
 • آشنا : کجا بودیم
 • مجيد ب : بله
 • مجيد ب : خوب ادامه بدید
 • سميرا : عيب نداره بهتر از نبودنه اقا مجيد
 • ياس سف : خب كجا بويدم؟
 • مجيد ب : بله خوب
 • ياس سف : از هيچي بهتر
 • ياس سف : هستن
 • مجيد ب : ولی اینجا تا صبح طول می کشه
 • پارادا : خب اگر آقای آشنا هم بیان و بحث رو شروع کنند خوشحال میشیم.
 • ياس سف : صد رحمت به اينجا
 • ياس سف : نه ما قبل از شما هم مشكل داشتيم
 • طاير : سلام
 • آشنا : سلا
 • مجيد ب : خواهش دوست من
 • سميرا : سلام دوستان
 • پارادا : سلام به تمام دوستان و بابت زحمتی که دادم به همه و نظم همه دوستان رو بهم ریختم عذر میخوام
 • ياس سف : سلام
 • زمستان : سلام
 • مجيد ب : من اومدم
 • پارادا : به نظرم بازم اینجا بهتر باشه برای کنفرانس فقط باید بعد هر مطلب کمی صبر کنیم
 • ياس سف : ميشه تشريف بياريد؟
 • ياس سف : به همراه دوستان ديگه تو مسنجر منتظرتون هستيم براي بحث
 • ياس سف : سلام اقاي كاظمي
 • مجيد ب : من موافقم با پیشنهاد آقای آشنا ولی یک زمان واسه جمع کردن بحث باید زمان مناسبی برای همه باشه . ممنونم
 • آشنا : ياعلي
 • ياس سف : مراحميد ..با اجازه ...ياحق
 • ياس سف : لطف داريد
 • آشنا : خوب مزاحمتون نشم اگه كار داريد بريد به كارتون برسيد
 • ياس سف : خواهش ميكنم... ببخشيد من دير به پاسخهاتون نظر دادم.. و با كلي سوال
 • ياس سف : انشالله
 • آشنا : اگه بشه براي همه بحثا اينطور باشه بهتره
 • آشنا : ممنون از شما
 • ياس سف : بسيار خب من سعي مي كنم با دوستان هماهنگ كنم
 • آشنا : حالا روز 25 نشد يه روز ديگه
 • ياس سف : روز 25؟
 • آشنا : چون فكر كنم نتيجه اي نده ...
 • آشنا : اگه بشه روزاي آخر بحث بچه ها دور هم جمع بشند حرف آخر بطور مناظره اي به پايانش برسونيم
 • آشنا : راستي يه پيشنهاد !!
 • ياس سف : من الان درستش مي كنم
 • ياس سف : خوشحال ميشيم دوستانتون حضور داشته باشند
 • آشنا : شايد بهتر باشه
 • ياس سف : اگر كمش كنيم فكر مي كنم راحتتر باشن
 • ياس سف : فكر ميكنم براي تعداد مطالب باشه
 • آشنا : به پيغام داده بود ...
 • آشنا : بعضي دوستان ديگه دوست تو بحث شركت كنند مثل هجوم سايه ها متاسفانه سايت خيلي سنگيني
 • ياس سف : منطقي بخواهيم نگاه كنيم وقت زيادي مي خواد
 • ياس سف : بله و خيلي پيچيده
 • آشنا : اين بحث روش شناسي ، بحث آساني به نظر نمي رسد
 • ياس سف : ولي من سعي مي كنم دوستان رو مجددا عوت كنم براي بحث
 • ياس سف : راستش من خودم كه خيلي سرم شلوغه.. دوستان ديگه هم احتمالا خيلي مشغولند
 • آشنا : نمي دونم دوستان اين روزا كار دارند ، درس دارند ، حضور بچه ها كم رنگ شده ؟
 • ياس سف : 3 پاسخ اخرتون نكات بسيار خوبي داشت وسوالات زيادي
 • آشنا : خواهش مي كنم
 • ياس سف : سلام ببخشيد متوجه حضورتون نشدم سرگرم خوندن بودم
 • آشنا : سلام بزرگوار
 • پارادا : به سلامت خداحافظ
 • آشنا : خوب من باید برم فعلا خداحافظ ...
 • آشنا : بحث خوب داره پیش می ره ان شاء الله به نتیجه خوبی برسیم ...
 • آشنا : ما باید دوباره احیاء شیم ...
 • آشنا : راستی من با حرفای شما موافقم حق با شماست باورهای ما ضعیف شده اما نمی تونیم همین جور بشینم وفقط تماشا کنیم
 • پارادا : من حضورم پر رنگ شده دوستان کم رنگ:D من در جریانم آقای آشنا مجید جان فعلا یکم مشکل دارند وگرنه همیشه بودند و هستند
 • آشنا : راستی آقا مجید در بحث حضورتون کم رنگه ؟!
 • پارادا : سلام.همه دارند تلاش میکنند .سایت خودشونه.ممنونم
 • آشنا : ما که شرمنده ایم
 • آشنا : واقعا دوستان زحت می کشند
 • آشنا : سلام
 • مجيد ب : و خانوم یاس واسه همه زحماتی که می کشند . ممنونم
 • مجيد ب : ممنون از زحمات همه مخصوصا آقای پارادایم واسه بنرهای سایت
 • ياس سف : تعداد مطالب صفحه چند روزي به 10 تا افزايش داديم دوستاني كه مشكل ورود به صفحه دارن بگن (مخصوصا دوستاني كه اينترنت پرسرعت ندارن)
 • ياس سف : از آقاي پارادايم هم براي بنرهاي بسيار زيبايي كه آماده مي كنند قرار مي دهند تشكر مي كنم.
 • ياس سف : آهنگ اخير هم اگر آقاي بهفر حجمش رو كم كنند دوباره قرار مي دهيم.
 • ياس سف : فعلا بدون اجازه آقاي بهفر يكي از آهنگهاي قبلي روي سايت گذاشتم.
 • ياس سف : براي آهنگهاي خيلي زيباي چند روز گذشته كه يكيش زحمت آقاي آشنا بود و يكي هم زحمت آقاي بهفر خيلي تشكر مي كنم.
 • ياس سف : سلام..من فقط پيشنهاد دوستان رو مطرح كردم و با راي بقيه عملي كردمش. از همكاري همه ممنونم
 • پارادا : مرسی آقا مجید اما حیف بود یک چند روزی حجم کمش رو سایت نباشه.من هم از خانم یاس تشکر میکنم خلوت شد بهتر شد.ممنونم
 • مجيد ب : خلوت شدن کنار سایت مبارک . ممنون
 • مجيد ب : پارادایم عزیز چشم کمش می کنم اگه قرار نشد عوض بشه بعد این ایام .
 • پارادا : سلام آقا مجید اگه میشه آهنگ رو حجمشو کم کنید ممنونم.آهنگ فوق العاده ای بود.من که دلم نیومد زود دانلودش کردم.
 • مجيد ب : من حجم این آهنگو کم کرده بودم خانوم یاس . نکنه اشتباهی همون هشت مگ رو آپلود کردم آره ؟
 • مجيد ب : بابات کامل کردن مطلبتون ممنونم آقا یا خانم کمونی . ..
 • طاير : اهنگ سايت حالمو دگرگون كرد....تسليت و التماس دعا...........
 • ياس سف : بله من قرار ميدم...بازم ببخشيد
 • ياس سف : سلام
 • احسان : ممنون لطفا قرارش بدین
 • احسان : من خودم ویرایشش کردم
 • احسان : سلام
 • احسان : ویاریشگران عزیز مطلب؟؟؟؟اشتباه تایپی دارد لطفا حتما با من تماس بگیرین 09151156934
 • احسان : سلام
 • kamooni : زائري باراني ام آقا به دادم ميرسي.؟بي پناهم،خسته ام،تنها،به دادم ميرسي.؟گرچه آهو نيستم اما پراز دلتنگي ام،ضامن چشمان آهوها به دادم ميرسي..؟
 • kamooni : می دانم که تو خود نیز دست به قنوتی مولا .....
 • kamooni : صدای پایت به گوش می رسد ....
 • kamooni : روزگار، بي تو سخت مي گذرد.....
 • kamooni : این روزها دل بیشتر هوای تو را دارد ...
 • kamooni : باید از خویش بپرسیم چرا حجت حق، خیمه را امن تر از خانه ی ما میداند....
 • مجيد ب : لطفا تکه تکه قرار بدید . جالب بود برام
 • مجيد ب : ادامه متنتون متاسفانه نیومده
 • مجيد ب : این روزها دل بیشتر هوای تو را دارد ... به دلم نشست
 • kamooni : اين روزها، دل بیشتر هواي تو را دارد....... روزگار، بي تو سخت مي گذرد.....صدای پایت به گوش می رسد ..می دانم که تو خود نیز دست به قنوتی مولا .....
 • مجيد ب : البته ببخشید من هم در زمینه مدیریت مطالب یک کم کم کاری کردم . جبران می کنم
 • ياس سف : من متاسفانه نتونستم دو روز گذشته به مديريت مطالب سر بزنم.
 • ياس سف : سلام. از آقاي آشنا به دليل اينكه مطلبشون خيلي دير تائيد شد عذرخواهي مي كنم
 • طاير : اميدوارم بي بهانه شاد باشيد...
 • طاير : از همتون تشكر ميكنم و بيشتر از خدا؛به خاطر داشتن شماها...
 • پارادا : خانم طائر تولدتوووون مبارک
 • احسان : تولدتون مبارک خانم طایر
 • احسان : بگذریم
 • احسان : حالا تو روز قرار تولد میزارین
 • مجيد ب : » نفهمیدیم بعدی کیه ؟ شب عید همون عید نوروز یعنی ؟ تولد خانوم یاسه ؟
 • آشنا : بچه ها بازم ممنونم موفق وپایدار باشید
 • ياس سف : موفق باشيد. بازم ممنون. ياحق
 • ياس سف : خواهش مي كنم... بله من هم بايد برم
 • آشنا : فکر کنم نوبت خداحافظی منم فرا رسیده ...
 • آشنا : ممنون از لطفتون ..
 • ياس سف : بله بهترين شب
 • آشنا : فکر کنم شب عیدم هست
 • ياس سف : انشاالله بتونيم زحماتتون رو جبران كنيم
 • ياس سف : اول فروردين
 • ياس سف : بله
 • ياس سف : شما باشيد آقاي آشنا
 • آشنا : جدا
 • ياس سف : فكر مي كنم
 • آشنا : راستی دفعه بعد نوبته کدوم یک از بچه هاست ؟
 • ياس سف : حتما از تولد بعضي ساعت خاصي مشخص مي كنيم
 • آشنا : موفق باشید
 • ياس سف : ياحق دوست من
 • طاير : مرسي...با اجازه
 • ياس سف : موفق باشي خانم تو همه امتحان هاي زندگي
 • طاير : از همتون بي نهايت ممنونم از آقاي بهفر هم تشكر مي كنم
 • طاير : من الان بايد برم متاسفانه...امتحان دارم...
 • ياس سف : چشم انشا الله از دفعه بعد همين كار رو مي كنيم
 • طاير : ياس عزيز يه ساعتي رو مشخص كنيد به همه اطلاع بديد اگه زحمتي نيست تا باهم باشيم
 • ياس سف : فكر مي كنم اقاي بهفر مشغول مطالعه هستند
 • طاير : ممنونم..
 • آشنا : چه خوبه یه وقت مشخصی رو قرار بدید که همه ی بچه حضور داشته باشند وو پیشنهادیی رو که دارند بگن
 • ياس سف : من هم بهتون تبريك مي گم دوباره
 • آشنا : آقای بهفر متوجه حضورتون نشدم از جانب من سلام
 • طاير : دوستاي عزيزم من مجدد از اين همه زحمتي كه كشيدين تشكر ميكنم و بهترين ها رو واستون آرزو ميكنم...
 • ياس سف : اين اينترنت هميشه سرعتش لاكپشتيه
 • ياس سف : خدا بهتون صبر بده آقاي آشنا
 • آشنا : ببخشید این اینترنتمون دوباره قطع شد وشکر خدا دوباره وصل
 • ياس سف : لطف داريد
 • طاير : بله ياس عزيز واقعا زحمت ميكشن...انشالله تولد خودشون بتوينم جبران كنيم
 • ياس سف : اختيار داريد، اين كوچكترين كار براي دوستان عزيز هست
 • طاير : من خودم يادم نبود ديشب...شرمنده بچه ها شدم
 • آشنا : راستی لازم می دونم از زحمات یاس عزیز تشکر کنم واقعا همه کارها به دوش ایشون افتاده ما که کاری نکردیم
 • طاير : ببخشيد آشناي عزيز...
 • ياس سف : اينجوري همه دوستان حضور دارند
 • طاير : بله منم موافقم
 • ياس سف : بله فكر خوبيه
 • آشنا : من دیشب امدم ولی خبری نبود
 • آشنا : اگه میشه این برنامه ی جشن و تو یه ساعت مشخص قرار بدید که همه ی بچه ها حضور داشته باشند
 • ياس سف : سلام آقاي بهفر
 • ياس سف : بفرماييد
 • آشنا : بچه ها من یه پیشنهاد دارم
 • آشنا : واقعا بچه ها بازم سنگ تموم گذاشتند
 • طاير : ممنونم اميدوارم بتونم جبران بكنم...
 • آشنا : ببخشید سرعت اینجا مثل لاک پشته جوابا رو دیر دریافت می کنم خلاصه بازم تبریک می گم
 • ياس سف : و زحمتي كه كشيديد انشاالله جبران كنيم
 • طاير : بله واقعا...
 • ياس سف : آقاي اشنا از شما هم خيلي ممنونم براي آهنگ زيبايي كه ارسال كرديد
 • طاير : آشناي عزيز از شمام ممنونم
 • طاير : غافلگير شدم شديد
 • طاير : ممنونم
 • طاير : .لطف كردين همتون
 • ياس سف : در ضمن كار اصلي رو دوستان ديگه كردند
 • ياس سف : وظيفه ام رو انجام دادم
 • ياس سف : ببخشيد كه ديشب زود رفتم ومثل دوستان ديگه نبودم
 • طاير : خواهش ميكنم عزيزم.من بايد تشكر كنم...شرمندم كرديد
 • ياس سف : طاير عزيز مننون از لطفي كه به من داشتيد. خواهر خوبم
 • طاير : ازتون ممنونم
 • طاير : سلام
 • ياس سف : سلام آقاي آشنا و خانم طاير
 • آشنا : سلام بزرگواران ...
 • ياس سف : سلام. من هم دير رسيدم بازم تبريك مي گم طاير عزيز
 • آشنا : سلام بزرگواران ...
 • آشنا : بازم فکر کنم دیر رسیدم
 • طاير : ممنونم ...شب بخير
 • زمستان : شب بخیر و خدانگهدار!
 • زمستان : بازهم با هزاران آروزی طلائی روز تولدن رو تبریک میگم!
 • زمستان : خوب دیگه با اجازتون منم برم!!
 • زمستان : همین که خوشخالی شما رو می بینم.. خودش خیلیه!
 • زمستان : من که کاری نکرده ام.. شما اینقدر خوبی.. که این چیزا به پاس این همه خوبی .. هیچه!!
 • طاير : واقعا نميدونم چي بگم.از ته دل براي همتون شادكامي آرزو ميكنم
 • طاير : زمستانه عزيزم از شمام به خاطر اين همه زحمتي كه كشيدي تشكر ميكنم
 • طاير : واقعا همينطوره
 • زمستان : بله واقعا یاس سفید خیلی باید ازشون تشکر کنم.. واقعا زحمت زیادی می کشند!! ممنونشم!
 • طاير : خداحافظ و بازم ممنون
 • زمستان : خدانگهدار خانوم اولدوز
 • اولدوز : خدانگهدار
 • اولدوز : منم واست آرزوي شادي و سلامتي مي كنم.از همه دوستان هم واسه زحماتشون تشكر ميكنم.ياس عزيز هم خيلي زحمت ميكشن ولي اسمي از خودشون نمي برن.خيلي ازش ممنونم.
 • زمستان : ایشالله همیشه موفق باشی!
 • طاير : ممنونم از همه
 • طاير : خواهش ميكنم گلم.زحمت كشيدي.آرزوي موفقيت مي كنم برات
 • اولدوز : خيلي خيلي ناقابل بود.خوشحال شدم باهات حرف زدم.با اجازت برم كه فردا امتحان سختي دارم.فقط اومدم به تو دوست گلم تولدت رو تبريك بگم.
 • طاير : انشالله...ممنونم الدوز عزيز به خاطر زحماتتون
 • اولدوز : انشالله در كنار تو دوست عزيزم و بقيه دوستان هر روز به هدف مشتركمون نزديكتر بشيم.
 • طاير : ممنون عزيزم،اميدورام هميشه باهم باشيم
 • اولدوز : سلام خانومي.بازم تبريك.خيلي ناقابله...
 • زمستان : ایشالله همیشه شاد باشی!
 • زمستان : این چه حرفیه .. خوشحالم که خوشحال شدی .. و حتما همه ی دوستان هم همین حس رو دارند!
 • طاير : شرمندم كرديد همتون،از همتون تشكر ميكنم
 • طاير : باور كنيد غافلگير شدم....
 • زمستان : سلام خانوم!!
 • طاير : نمي دونم چي بگم در مقابل اين همه لطف و محبتي كه داريد
 • طاير : سلام دوستاي عزيزم
 • اولدوز : سلام.منم تولد دوست گل و عزيزم رو پيشاپيش تبريك ميگم و از تلاش ها و زحماتشون در سايت قدرداني مي كنم.
 • زمستان : سلام ! تولدتون مبارکــــــــــــ خانوم طایر!
 • ياس سف : از همه دوستان هم براي زحماتشون تشكر مي كنم
 • ياس سف : سلام. تبريك مي گم خانم طاير
 • زمستان : به قول خانوم یاس سفید در برابر زحمتهای شما .. قطره است..!!
 • احسان : التماس دعا
 • احسان : امیدوارم که بتونم جبران کنم
 • احسان : بازم از همه شما به خاطر لطفتون ممنون .
 • احسان : سلام دوستان
 • زمستان : خدانگهدار!
 • آشنا : بچه ها فعلا خداحافظ ...
 • آشنا : حيف كه فرصت نيست وگرنه بيشتر بودم
 • آشنا : هم در غم ها وهم در شادي ها ...
 • آشنا : اي كاش هميشه بچه ها باهم باشند در كنارهم ...
 • ياس سف : خوشحالم كه باعث خوشحالي دوستان شده و يه روحيه جديد ايجاد شده
 • ياس سف : در بربر زحمتهاي آقاي كاظمي چيزي نيست
 • ياس سف : سلامت باشيد. فقط انجام وظيفه بود
 • آشنا : حال وهوام عوض شد ...
 • آشنا : واقعا زحمت كشيديد
 • ياس سف : كيك هم انشالله در فرصت هاي آينده
 • ياس سف : البته اولين كار مطمئنا كم وكاست داره ولي اميدواريم آقاي كاظمي ببخشند
 • زمستان : اگه کیکی در کار بوده آقای آشنا بنده هم نرسیدهم بهش!
 • زمستان : انشاالله که به بزرگواری خودشون می بخشند..
 • آشنا : سلام فكركنم كه دير رسيدم كيك تولدو تموم كرديد پس من چي ؟! شوخي كردم آقا كاظمي بازم به شما تبريك مي گم واقعا بچه ها سنگ تموم گذاشتن ...
 • ياس سف : ممنون هم از شما هم از آقاي آشنا براي همكاري كه كرديد
 • زمستان : از من هم سلام!
 • زمستان : من که کاری نکردم.. اما بقیه کولاک کردند..!!
 • ياس سف : سلام خانم زمستانه و آقاي آشنا
 • زمستان : امیدوارم این برگ زندگیتون سبزتر از سالهای قبل باشد و بعد از اون هر سال سبز تر..
 • زمستان : تولدتون مبارکــــــــــــــــ!!!
 • زمستان : چقدر زحمت کشیدید.. من با اینکه اصلا حال نداشتم اما اومدم ببینم چه جشن تولدی گرفتید برای آقای کاظمی..
 • احسان : شبتون به خیر دوستان بازم ممنونم
 • اولدوز : شب خوش دوستان
 • سميرا : شب خوش
 • ياس سف : اميدوارم همه هميشه شاد باشند . شب به خير
 • طاير : منم از همه تشكر ميكنم،به اقاي كاظمي هم دوباره تبريك ميگم...شب همگي بخير
 • احسان : شبت به خیر
 • پارادا : خب بازم تولدتون رو تبریک میگم.وظیفم بود.و شب بخیر.
 • احسان : خیلی لطف کردی
 • احسان : داداشی ممنونم واقعا
 • اولدوز : متن من همونيه كه زير اسممه
 • اولدوز : آقاي كاظمي متن واسه آقاي پارادايم هست كه زحمتش رو كشيدن
 • احسان : ممنونم خانم اولدوز
 • طاير : خواهش مي كنم اميدوارم خوشتون اومده باشه
 • پارادا : بعد اونا از خانم الدوز بود
 • پارادا : البته من یک شعر نوشتم و یک متن
 • ياس سف : بعد از آقاي پارادايم از خان الدوز هست
 • پارادا : برای اولدوز خانم بود
 • احسان : نمیدونم چی بگم و چیکار کنم
 • احسان : بازم از همه دوستان تشکر میکنم
 • ياس سف : سلام خانم طائر
 • اولدوز : منم تشكر مي كنم واسه متني كه آماده كردي
 • اولدوز : سلام طائر عزيز
 • سميرا : سلام طائر عزيز ممنون از متن زيبات
 • احسان : متن بعد از آقای پارادایم از طرف کیه؟
 • احسان : راستی یه سوال؟
 • احسان : خانم طایر ممنونم
 • پارادا : راستی طایر خانم هم بابت متن خیلی زحمت کشیدن.ببخشید که اسمی ازشون نبردم.سلام طایر خانم
 • سميرا : ممنون شما لطف داريد خودتونم كم زحمت نكشيديد
 • احسان : ممنون داداش جون
 • طاير : سلام ميكنم به همه دوستاي عزيز مخصوصا آقاي كاظمي ...بهتون تبريك ميگم.از خدا مي خوايم كه بهترين لحظه ها رو امسال تو زندگيتون تجربه كنيد
 • پارادا : راستی جا داره همینجا از یاس سفید ، سمیرا خانم، آقا مجید و الدوز خانم همه برای برپایی این جشن کمک کردند تشکر کنم
 • احسان : تو شادیهاتون جبران کنم
 • سميرا : اين بزرگترين محبته
 • پارادا : همین کافیه آقای کاظمی.
 • احسان : دوستان کوچکترین کار یکه میتونم در حق شما بکنم اینه که چشمم که به گنبد آقا امام رضا افتاد همتئن رو دعا کنم
 • سميرا : خواهش ميكنم ببخشيد كه ناقابل بود
 • ياس سف : انشاالله هميشه سلامت باشيد
 • احسان : خواهر خوبم سمیرا جان ممنون از لطفت
 • سميرا : سلام اقاي كاظمي تولدتون مبارك
 • پارادا : دیگه باید ببخشید که بد بود یا کم بود یا هدیه نداشت.
 • احسان : مرسی
 • پارادا : سلام آقای کاظمی تولدتون مبارک
 • احسان : زبونم که و دستام قاصرن از این همه لطف شما
 • احسان : ممنون از همه دوستان
 • احسان : سلا
 • ياس سف : از خانم الدوز و طائر و همينطور آقاي پارادايم و بهفر تشكر مي كنم. كه كمك كردند و همه دوستان كه همكاري كردن
 • پارادا : خداکنه آقای کاظمی این جعبه گفتگو رو ببینند.
 • سميرا : سلام بر همه
 • ياس سف : من هم به آقاي كاظمي تبريك مي گم
 • پارادا : سلام به تمام دوستان
 • پارادا : سلام آقای کاظمی هستید؟
 • اولدوز : سلام سميرا جان.منم ممنونم از دوستاني كه براي پرپايي اين تولد در سايت زحمت كشيدند.عالي شده.مرسي.
 • سميرا : سلام خوبي؟
 • سميرا : ممنون خانوم ياس و آقاي پارادايم بخاطر زحماتتون و شما آقا مجيد براي آهنگ زيباتون
 • اولدوز : سلام.
 • پارادا : تولد آقای کاظمی رو به ایشون تبریک میگویم.آقای کاظمی عزیز تولدتان مبارک
 • مجيد ب : ممنون آقای پارادایم عزیز واسه بنرها
 • احسان : سلام دوستان ممنون واسه همه زحماتتون.
 • ياس سف : از اقاي پارادايم براي اين بنر زيبا تشكر مي كنم.
 • مجيد ب : بابت بنر زیبای بالای سایت ممنونم از زحمات
 • ياس سف : آقاي كاظمي ممنون از زحماتتون.
 • احسان : سلام از اینکه دیروز به موقع نتونستم مطلبم رو ارسال کنم از همه دوستان عذر خواهی میکنم
 • ياس سف : من هنوز منتظر جملات تعدادي از دوستان هستم.
 • مجيد ب : گوشاتون هم زیبا می شنوه
 • مجيد ب : دوستان بابت آهنگ لطف دارید
 • ياس سف : سلام اميدوارم دوستان جملات رو به خاطر داشته باشند و ممنون از دوستاني كه جملاتشون رو دادند.
 • ياس سف : بله شعر بسيار زيبايي هست... ممنون از آقاي بهفر
 • احسان : من خیلی دوستش دارم
 • احسان : سلام بسیار شعر قشنگیه
 • ياس سف : ياس سف : سلام اميدوارم همه دوستان جواب كامنت هاي من رو تا قبل از 25 دي بتونن بدهند.
 • سميرا : تا كي مهلت داريم ياس عزيز؟
 • سميرا : منم موافقم آهنگ سايت عاليه
 • اولدوز : سلام.آهنگ سايت خيلي زيباست.ممنون
 • ياس سف : سلام. دوستاني كه از من كامنت داشتند تو وبلاگ هاشون از طريق وبلاگم جوابهاشون رو بهم بدهند ممنون ميشم.

فقط کاربران ثبت شده مجاز به ارسال هستند